2 kasım 2013 Cumartesi

10:00 -Sinevizyon gösterimi
10:15-Açılış konuşması
Sunum: DTK eşbaşkanı


1.gündem
 
 
10:45 Kürdistanda Zorla yerinden edilme
Sunum: hazırlık komisyonu


11:15 ara

2.gündem

11:30 Zorla yerinden edilmenin sosyo ekonomik ve psiko sosyal sonuçları
Moderatör: Raci Bilici (İHD şube başkanı)
Zorla yerinden edilme ve yaşanan sosyo-kültürel zorluklar 
Sunum: Feray Salman (Sosyolog)
Zorla yerinden edilmenin sosyo-ekonomik etkileri
Sunum: Mustafa Sönmez  (Yazar-ekonomist)
12:10-Zorla yerinden edilmenin mağdurlar üzerinde yarattığı psikolojik etkiler/ötekileşme  
Sunum: dr. Necdet İpekyüz (TİHV tem.)
12:30-Zorla yerinden edilmenin kadının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşama katılması üzerindeki etkileri
Sunum: Demokratik özgür kadın hareketi
12:45-Zorla yerinden edilen nüfusun yaşadığı sağlık sorunları
Sunum: Dr. Cengiz Günay (D.bakır tabip odası genel sek.)


Ara 13:00-14:00


14:00- Asimilasyon/Zorla yerinden edilmenin dil ve kültür üzerindeki etkileri
Sunum: Sabahattin Gültekin (Kürdi-der bşk)
14:15-Üretim toplumundan tüketim toplumuna. Zorla yerinden edilmenin ekonomik etkileri
Sunum: Şilan Elmas (Ticaret odası bşk. Yrd)
14:30-Zorla yerinden edilme ve yoksulluk
Sunum: Şerif Camcı (Sarmaşık derneği genel sek)
14:45- Zorla yerinden edilmenin ekolojik ve kentsel yapı üzerindeki etkileri
Sunum: Necati Pirinççioğlu (Mimarlar odası bşk)
 

15:00 ara

15.10- Zorunlu göçün sosyo ekonomik ve psiko sosyal Sonuçları-Tartışma

16:10 ara

16:20- - Zorunlu göçün sosyo ekonomik ve psiko sosyal Sonuçları-Tartışma


17:20-kapanış

2.gün

3 kasım 2013 Pazar


3.gündem

10:00- Köye geri dönüşün önündeki engeller
Moderatör:  Av. Cihan Aydın (D.bakır baro yön kurulu üyesi)
10:10 -5233 sayılı yasanın uygulanma sorunları çerçevesinde mevcut hukuksal durum
Sunum: Nahit Eren (Baro 2.bşk)
10:25-Patlayıcılar ve mayın sorunu
Sunum: Muteber Öğreten (Mayınsız bir Türkiye koordinatörü)
 

10.40- Koruculuk sistemi
Sunum: Yrd. Doç.Dr. A.Rahim Özmen


11:00 ara

11.15- işgal ve mülkiyet sorunu
Sunum: Hüseyin Kırşan (Harita mühendisleri odası)
11:30-Çatışma sonrası geri dönüş konusunda dünya deneyimleri
Sunum: Erdal Balsak (GABB)

Ara 12:00-13.00
 
13:00- Köye geri dönüş için çözüm Önerileri- Tartışma
Moderatör: Şefika Gürbüz (Göç-Der eski genel başkanı)

14:00 ara
 
14:15  Köye geri dönüş için çözüm Önerileri- Tartışma

15:15 ara

15:30  Köye geri dönüş için çözüm Önerileri- Tartışma

16:30 Sonuç bildirgesi