• 03022010 - Cristina Lemorini : Arslantepe, from temple to village: use-wear analysis implemented to reconstruct daily life in Early Bronze Age

  Audio konferans :Le Mercredi 3 février, à 18h30 environ dans la continuité du séminaire d'Isabella Caneva Dr.
  Cristina Lemorini
  Dip. Scienze Storiche, Archeologiche e Antropolgiche dell’Antichità, Un. di Roma “Sapienza”
  Arslantepe, from temple to village: use-wear analysis implemented to reconstr
  uct daily life in Early Bronze Age.
 • Arkeoloji Birimi

  Araştırma faaliyetlerimiz arasında arkeoloji son derece köklü bir geçmişe sahiptir. 1930 yılında kurulan IFEA, Fransız arkeologların Türkiye’deki çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Gerek araştırma merkezi kimliğiyle, gerekse Türkiye’de arkeoloji alanında faaliyet gösteren Avrupalı, Fransız kişi ve kuruluşlara verdiği destek ile IFEA, Fransız arkeolojisinin ülkedeki merkezi konumundadır. Arkeoloji Birimi sorumlusu Néhémie Strupler, Yakındoğu’da Tunç Çağı uzmanıdır (Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.).

  İki ülke arasında ortaklaşa yürütülecek araştırma programlarının canlandırılmasına yönelik araştırma konularının belirlenmesi; burslar çerçevesinde arkeolog, öğretim üyesi ve öğrencilerin ağırlanması; resmi ve akademik süreçlerde arkeologların desteklenmesi; arkeologların Türkiye’de yürüttükleri çalışmaların raporlanarak, kazı sonuçlarında devamlılık sağlanması; son olarak da arkeoloji alanındaki prosedürün seyri hakkında meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi IFEA Arkeoloji Birimi’nin görevleri arasındadır.

  Türkiye ve Fransa arasında yürütülen ortak çalışmaları geliştirmek, yerli ve yabancı meslektaşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Fransız arkeologların çalışmalarına hakettikleri görünürlüğü  kazandırmak amaçlarımızdandır. Seminer, eğitsel çalıştaylar, araştırma programları, yayınlar, erişime açık arşivler aracılığıyla hem IFEA hem de paydaşlarımız nezdinde yürüttüğümüz faaliyetler; bilim alanında olduğu kadar insani açıdan da bir köprü vazifesi görmektedir. Araştırma kurumları ve araştırmacılar arasındaki ilişkilere ivme kazandıran bilimsel faaliyetlerimiz, Türk öğrenci ve genç araştırmacılara eğitsel imkanlar sunulmasını arzulayan Türk akademisi dünyasının beklentilerini de karşılamaktadır.

  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, arkeoloji alanında birçok farklı faaliyetin buluşma noktası özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalara kaynak teşkilinde büyük öneme sahip kütüphanenin koleksiyonları zenginleştirilirken, uygulama alanında ilerlemek için ise eğitsel nitelikli çalıştaylar düzenlenmekte; araştırmalarını Türkiye’de sürdüren araştırmacı, doktora ve yüksek lisans öğrencileri etkinliklerimize dahil edilmekte; IFEA’ya bağlı araştırmacılar gerek Fransa-Türkiye ortak kazı programlarında, gerekse Türk ve uluslararası kazı ekiplerinde görev almakta; kurumlar, idari merciler ve bölgesel bağlam hakkındaki bilgimiz, teknik meselelerdeki uzmanlığımız sayesinde risk değerlendirmesi sonrasında ortaklıklar en iyi biçimde şekillendirilmekte; Fransa’nın kamu kurumu güvencesi Türk topraklarında sunulmakta; ortak projeler ve sponsor arayışlarında lojistik destek verilmekte; gerek İstanbul gerekse taşrada düzenlenen etkinlikler sayesinde kurum ve üniversiteler ile ilişkiler kuvvetlendirilerek, son yıllarda giderek zenginleşen arkeolog ağı daha genişlemektedir.  

  Tüm bu faaliyetlerimizi görünürlük ve yayın politikamız ile desteklemekteyiz. Öyle ki bildirilerine çevrimiçi erişilebilen IFEA Arkeoloji Buluşmaları her yıl düzenlenmekte, Varia Anatolica dizisine,  Anatolia Antiqua yayınına Persée ve revues.org portallarından, Patrimoines au présent isimli IFEA Dosyalarına Open Edition books platformundan erişilmekte; kısa notlar Dipnot isimli bloğumuzdan yayımlanmakta; Türk, Fransız veya yabancı kurumlarla ortaklaşa sempozyumlar düzenlemekte; arşiv belgeleri ve harita koleksiyonunu tanıtıcı sergilere iştirak edilmekte, müze etkinliklerinde yer alınmaktadır.

  Kütüphane

  IFEA kütüphanesi, arkeoloji alanında düzenli kazanımlarla genişleyen zengin kaynaklara sahiptir. Şehirler, tartışma yaratan, bilimsel etkinliklerimizle ilgili ilgili konular, araştırmlarımızda mihenk taşı niteliği taşıyan veya enstitümüze damgasını vurmuş konular hakkında kütüphanemiz, her ay bir seçki sunmaktadır.

 • Bérengère Perello - Domestic architecture of the Early Bronze Age in Anatolia : 14/04/2010

  Séminaire 'L'habitation, abri de l'Homme à travers les Âges'
  Ces séminaires se penchent sur une question qui a fortement intéressé les érudits depuis Vitruve en passant par J.-J. Rousseau : l’habitation. Cette question sera abordée à partir des données archéologiques allant du Néolithique au Moyen Age. Nous avons pris le parti de nous focaliser sur les sites de la périphérie pour enrichir les comparaisons avec l’Anatolie.

  Le Mercredi 14 Avril 2010 à 17h30

  Dr. Bérangère Perello
  Boursière post-doctorale Fyssen à l'Université d'Istanbul
  Domestic architecture of the Early Bronze Age in Anatolia

 • Du Bronze au Fer : la transition entre deux métallurgies dans les civilisations antiques d'Anatolie, l’expérimentation comme moyen d’acquisition

  Nicolas Gailhard
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSN. Gailhard - Du Bronze au Fer : la transition entre deux métallurgies dans les civilisations antiques d'Anatolie, l’expérimentation comme moyen d’acquisition

  Résumé : Sous l'influence de l’approche cognitive, nous allons présenter nos travaux expérimentaux sur la transition entre les métallurgies du bronze et du fer en Anatolie antique. Ce travail est replacé dans le contexte archéologie grâce à l'analyse de la production et des fonctions des fours dédiés à la métallurgie. Cet article tente d'apporter un regard différent sur la coexistence entres les objets en bronze et ceux en fer apparus à la fin du 3e millénaire. Nous essaierons de répondre à certaines questions telles que : comment comprendre les compétences des travailleurs de la métallurgie en Anatolie ? Quelle est la relation entre métallurgistes du bronze et du fer ? Quelles sont les compétences développées par ces premiers métallurgistes du fer en Anatolie ?

  L'apparition du fer dans le contexte anatolien est tout sauf une surprise compte tenu de la parfaite connaissance de la métallurgie du bronze. En outre, nous allons tenter de démontrer que le développement des techniques de transformation des minerais de fer n’a pu qu’intervenir dans un contexte de spécialisation important, ces spécialistes entretenant surement un rapport étroit avec la métallurgie du cuivre.

  Pour aider à la démonstration, nous avons choisi trois thèmes principaux illustrant notre démarche:

  • L'origine du fer et la relation avec le bronze et le cuivre;
  • Four et atelier: évidences archéologiques et leur interprétation grâce à l’archéologie expérimentale;
  • Tracéologie et compréhension des températures, éléments clés de la métallurgie.

  En conclusion, la transition entre la métallurgie du bronze et celle du fer est clairement attestée durant l'Âge du Bronze. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le passÂge progressif d'une technique à l'autre. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la relation entre les minerais de cuivre et de ceux de fer. Nous avons aussi examiné le rôle qu’ont joué les flux à forte concentration de fer dans la réduction du minerai de cuivre (par exemple le sable noir de la Mer Noire). Si le développement de ces technologies a lieu principalement durant l’Âge du Bronze, c’est bien le début de l'Âge du Fer Moyen qui doit être considéré comme la période où les objets du quotidien ont été fabriqués à partir de fer. Notre approche tente une voie différente pour étudier l'histoire de la métallurgie et permet de démontrer comment ces hommes sont extrêmement compétents et spécialisés. En fait, une technologie traitant de telles masses de matières premières ne peut être individuelle, mais au contraire le fait d'une équipe dont le langage corporel et la communication sont synchronisés par le rythme de la structure en cours de fonctionnement. Et si les différences entre les métallurgies du Bronze et du Fer existent, ces métallurgistes ont la même sensibilité et la même conception dans leur approche des matériaux.

  Mots clés : âge du bronze, âge du fer, métallurgie, fer, archéologie des techniques, archéologie expérimentale, Anatolie


  Abstract: Under the influence of cognitive approaches, an experimental perspective on the transition between Bronze and Iron Metallurgies in Ancient Anatolia is being replaced in archaeology by the analysis of the production and function of metal furnaces. This paper tries to provide a different look about the coexistence of bronze objects after the appearance of iron objects at the end of the 3rd millennium BC. We try to answer to some questions such as: how to understand the skills of the metalworkers in Anatolia? Can we observe some differences between Bronze and Iron metalworkers? What are the skills developed by these early iron metalworkers in Anatolia?

  It may be hypothesized that the appearance of iron in the Anatolian context is everything except a surprise in view of the perfect knowledge of bronze metallurgy. In addition, we will attempt to show that the development of techniques of transformation of iron ores could be done only by specialists.

  To demonstrate this, we have chosen three main themes illustrating our approach:

  • The origin of the iron and the relation with the bronze and copper;
  • Furnace and workshop: archaeological evidences and experimental interpretation;
  • Traceology and understanding of temperatures, key elements of the metallurgy.

  As a result, it appears that this transition between Bronze and Iron metallurgies is established during the Bronze Age. Several factors may explain the gradual shift from one technique to another. We are particularly interested in the relationship between copper ores and those of iron. We will see the role that flows with a high concentration of iron can have in the reduction of copper ore (as in black sand of the Black Sea). Iron-working technology was therefore developing during most of the Bronze Age, but the beginning of the Middle Iron age should properly be drawn at the time when everyday objects were mostly made from iron. In this paper I will try to show how we can study the history of metalworkers and see how these men are highly specialized. In fact, a technology dealing with such masses of material cannot be individual, but on the contrary the fact of a team whose body language and communication are synchronized by the rhythm of the structure during operation. And if differences exist between Bronze and Iron, metalwork’s have the same sensibility and conception of roots materials.

  Keywords: Bronze Age, Iron Age, metallurgy, iron, archaeology of technics, experimental archaeology, Anatolia


   

  Licence Creative Commons
  Du Bronze au Fer : la transition entre deux métallurgies dans les civilisations antiques d'Anatolie, l’expérimentation comme moyen d’acquisition de N. Gailhard est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

 • Emplacement et organisation de l'espace funéraire en Anatolie occidentale au Bronze ancien (IIIe millénaire)

  Bérengère Perello
  CNRS, Maison de l’Orient et de la Méditerranée
  UMR 5133, Archéorient, Lyon
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  loghalTéléchargez l'article sur HAL-SHS

  Résumé :En Anatolie occidentale, le Bronze Ancien est caractérisé par l'apparition de nécropoles extra-muros, notamment à Demirci-Sarıket, Karataş-Elmalı, Kusura et Yortan. Ainsi, les quelques exemples référencés d'inhumation intra-muros sous le sol des habitations font figure d'exceptions (Beycesultan, Ovabayındır, Troie). Nous verrons que, au-delà de la distinction topographique, l'émergence des nécropoles extra-muros inaugure un changement majeur dans les relations entre le monde des vivants et le monde des morts et nous renseigne sur la structure et le fonctionnement de ces sociétés protohistoriques.

 • Intramural infant burials in the Aegean Bronze age. Reflections on symbolism and eschatology with particular reference to Crete

  P.J.P. Mc George
  British School at Athens
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  loghalTélécharger l'article sur HAL-SHS

  Résumé : This paper reviews the cultural practice of intramural burials for infants in Greece, making reference to parallel practices in Anatolia, the Levant and Egypt. This age-old and widespread custom began with the earliest settled communities in the Near East and continued through the Chalcolithic and Bronze Age. Intramural burials in pits, cists and pots are known in Greece throughout the Bronze Age, whereas despite being relatively common on the mainland the practice barely impacted Crete until LMIA, the peak of Minoan trade exchanges with the Levant. In LMIA intramural pithos burials of infants occur, sporadically, at sites in East Crete and later in South Central Crete, while pit burials and a cist burial are known from LMIA at Knossos continuing until LMIII. Intramural burial was practiced for many millennia in different cultural and geographical settings, which may or may not suggest an underlying koine of belief, because given the complexity of human nature and the infinite variety of expression of human culture and beliefs there need not necessarily be a single explanation for this phenomenon at all times and in all places. In Crete, however, the context of some pithos burials seems to convey a funerary symbolism, which articulates the Minoans' religious belief in rebirth and hope for an afterlife

 • Les caveaux funéraires mégalithiques de la vallée de l'Euphrate au Bronze ancien. Le cas de Tilbeshar (2600-2300 aC)

  Christine Kepinski
  CNRS, ArScAn – HAROC, UMR 7041
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  loghalTéléchargez l'article sur HAL-SHS

  Résumé :Le caveau funéraire de Tilbeshar, exemple unique en Turquie, se rattache à un petit corpus de tombes mégalithiques, familiales et à utilisation multiple, de la vallée de l'Euphrate, région riche de pratiques funéraires variées. Elles renferment toujours des offrandes abondantes, exotiques et précieuses. Le nombre considérable de pots en céramique induit des banquets et des rituels élaborés et réguliers ; ceux-ci sont mentionnés dans les sources écrites. Elles sont utilisées durant quelques siècles contemporains de processus de mutations sociopolitiques importantes, de l'émergence de grandes villes et vraisemblablement de structures de domination fondées sur des liens de parenté. Elles soulignent et maintiennent le statut de certaines familles.

 • Présentation du pôle Archéologie

  Depuis sa création en 1930, l’IFEA est rapidement devenu un outil indispensable de l’archéologie française en Turquie. Centre de recherche et appareil de soutien aux acteurs français (et européens) de l’archéologie en Turquie, l’IFEA a remis l’archéologie au cœur de ses activités de recherche en revenant au centre du dispositif de la recherche archéologique française en Turquie.
  Les activités du pôle archéologie sont coordonnées par Néhémie Strupler, archéologue spécialiste de l'âge du Bronze au Proche-Orient.
  contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  La mission du pôle Archéologie, au sein de l’IFEA, consiste à développer des axes de recherche afin de dynamiser la recherche franco-turque, accueillir nos collègues, étudiant.e.s comme enseignant.e.s/chercheur.e.s, par l’intermédiaire de bourses (de courte durée, de doctorat, etc.), accompagner les archéologues dans leurs démarches scientifiques et administratives, à capitaliser et relayer en Turquie les résultats de leurs travaux et enfin à informer nos collègues de l’évolution de la procédure en matière d’archéologie. Nos objectifs sont de développer les collaborations franco-turques, de favoriser les relations entre nos collègues locaux et étrangers et de mettre en valeur les compétences des archéologues français en leur offrant la visibilité qu'ils méritent. Séminaires, ateliers de formation, programmes de recherche, publications, archives ouvertes sont autant d’actions que nous menons à l'IFEA et auprès de nos partenaires scientifiques, avec la volonté d'agir comme passerelle permettant aussi bien la diffusion de savoirs comme les échanges humains. Notre offre d’activités scientifiques répond en outre, au souhait du monde académique turc de voir les instituts de recherches ouvrir des possibilités de formations et de spécialisations aux étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s locaux tout en dynamisant les échanges entre chercheur.e.s et institutions de recherche. L’IFEA est un lieu de synergies pour :

  • L’organisation d’ateliers de formation en développant des approches pratiques tout en renforçant notre offre bibliographique dans la bibliothèque de l’IFEA
  • La recherche à travers ses chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s en menant des travaux en Turquie en lien avec notre programmation scientifique. Les chercheur.e.s et chercheur.e.s associé.e.s sont largement impliqué.e.s dans les missions archéologiques franco-turques et programmes archéologique turcs et internationaux. La bibliothèque de l’IFEA est également un outil important de recherche.
  • L’expertise régionale : la connaissance des institutions et administrations turques et du contexte régional permet d’apporter une expertise technique, d’optimiser les partenariats en fonction des programmes et d’évaluer les risques.
  • Encadrement des partenariats et sponsoring: l’IFEA apporte une garantie institutionnelle française sur le sol turc ainsi qu’une présence logistique dans le cadre de partenariats entre institutions de recherche turques et françaises ou bien dans la recherche se sponsors. L’IFEA est porteur de projets européens.
  • Mise en réseau des chercheurs et institutions de recherche: le Pôle Archéologie, par l’organisation de conférences, colloques et ateliers à Istanbul comme en province, entretient et élargit les relations institutionnelles avec les universités turques ainsi que son réseau d’archéologues, en constant renouvellement ces dernières années.

  Ces activités sont soutenues par une politique de visibilité et de diffusion:

  • Tenue de la conférence annuelle des Rencontres d’Archéologie de l’IFEA dont les actes sont disponibles en ligne
  • Anatolia Antiqua, la collection Varia Anatolica sont en ligne sur les portails Persée et revues.org tandis que la série Patrimoines au présent des Dossiers de l’IFEA est éditée sur la plateforme Open Edition books.
  • Publication de réflexions sur le blog Dipnot
  • l’IFEA s’associe ou organise des colloques avec des partenaires turcs,français et les instituts étrangers. Il organisation également des expositions visant à faire découvrir des pans de ses archives documentaires et cartographiques ainsi que ses recherches et s’associe également à des évènements muséographiques

  La bibliothèque de l'IFEA possède un important fonds archéologique, enrichi régulièrement qui est poncutellement mis en avant par une sélection d'ouvrages autour d'un thème (qu'il s'agisse de villes, de questions brûlantes, de problématiques en lien avec notre programmation scientifique, ou de la mise en valeur d'auteurs emblématiques pour nos disciplines ou ayant imprimé leur marque dans l'histoire de l'institution....).

 • Tilbeshar, au carrefour d’échanges entre la vallée de l’Euphrate et la côte méditerranéenne à l’âge du Bronze

  Christine KEPINSKI
  CNRS, ArScAn UMR 7041
  Maison René-Ginouvès
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSC. Kepinski - Tilbeshar, au carrefour d’échanges entre la vallée de l’Euphrate et la côte méditerranéenne à l’âge du Bronze

  Résumé: Avec une superficie maximum de 56 hectares, Tilbeshar est une ville majeure du Sud-Est anatolien à l’âge du Bronze. Elle est au centre d’un petit territoire et appartient au vaste réseau d’échanges, particulièrement actif au troisième puis début du second millénaire, qui relie entre elles différentes régions d’Orient.

  Mots clés: ville, âge du Bronze, échanges, Euphrate, Méditerranée, Mésopotamie du Nord


  Abstract: With a maximum area of 56 hectares, Tilbeshar is a major city of Southeast Anatolia in the Bronze Age. It is the center of a small territory and belongs to the vast network of exchanges, particularly active in the third and early second millennium, which interconnects different parts of the Eas

  Keywords: city, Bronze Age, exchanges, Euphrates, Mediterranean sea, North Mesopotamia


   

  Licence Creative Commons
  Tilbeshar, au carrefour d’échanges entre la vallée de l’Euphrate et la côte méditerranéenne à l’âge du Bronze de C. Kepinski est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

 • Zeyve höyük-Porsuk : Bilan des recherches sur les niveaux du Bronze et du Fer

  Dominique Beyer
  Université de Strasbourg, UMR 7044
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSD. Beyer - Zeyve höyük-Porsuk : Bilan des recherches sur les niveaux du Bronze et du Fer

  Résumé : Ce site de Cappadoce méridionale, au pied de la chaîne du Taurus, a fait l’objet de recherches archéologiques depuis la fin des années 60. Fondé aux environs de 1600 aC, il est occupé durant toute la période hittite, celle de l’ancien royaume comme celle de l’empire. L’un des intérêts du site est de présenter également, sous des niveaux hellénistiques et romains, une occupation de l’Âge du Fer, mais dont les débuts sont encore difficiles à fixer dans le temps de manière précise, après un hiatus consécutif à la destruction violente au Bronze Récent. Les recherches les plus récentes mettent surtout en lumière l’importance inattendue de la période hittite ancienne.

  Mots clés : Cappadoce méridionale, bas pays hittite, période hittite ancienne, période hittite impériale, Âge du Fer, Âge du Bronze, fortifications, Tunna/Dunna, inscription louvite hiéroglyphique


  Abstract: This site south of Cappadocia, at the foot of the Taurus, is the subject of archaeological research since the late 60s. Founded around 1600 BC, it is a settlement throughout the Hittite period, the ancient kingdom as well as the empire. One of the site's advantages is the presence, under the Roman and Hellenistic period, of an Iron Age settlement, whose origins are still difficult to fix in time precisely, after a hiatus resulting from the violent destruction of the Late Bronze Age. The latest works show the unexpected importance of the ancient Hittite period.

  Keywords: Southern Cappadocia, Hittite low land, Ancient Hittite period, Imperial Hittite period, Iron Age, Bronze Age, Fortifications, Tunna/Dunna, Luwian hieroglyphic inscription


   

  Licence Creative Commons
  Zeyve höyük-Porsuk : Bilan des recherches sur les niveaux du Bronze et du Fer de D. Beyer est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.