Levy, Toumarkine - Jandarma ve Polis : Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar - 2009

jandarmaweb
Noémi Lévy, Nadir Özbek, Alexandre Toumarkine, Jandarma ve Polis : Fransız ve Osmanlı Tarihçiliğine Çapraz Bakışlar, Istanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009