• 10 Oct 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image10 Oct2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Plan touristique trilingue du centre d'Istanbul de 1950. Les representions de cette période sont rare et la ville est en plein boulversement urbanistique.

 • 12 sept 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image12 Sept2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Très belle vue oblique de 1597 par Franco et Giacomo, mettant en évidence les murailles de la vielle ville et celles de Pera. Les principaux monuments sont bien représentés ainsi que les zones portuaires. On remarque également les villages et fermes au delà de du quartier de Galata.

 • 20 Juin 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image20 Juin2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Plan italien de Constantinople à l'époque Justinienne, datant de 1873 de D Ph. Ant. Dethiero.
  Des détails précieux sur les voies de communication, les principaux monuments, les ports et quartiers de cette époque. A noter l'emplacement de la chaîne qui barre la Corne d'or et le Bosphore !

 • 24 Oct 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image24 Oct2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Plan touristique en fausse perspective du centre d'Istanbul de 1960. La represention des ilots et immeubles est en vue cavalière ou 3D qui met en évidence les voies de circulation dans la ville.

 • 26 sept 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image26Sept2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Très belle carte de la ville et du Bosphore de 1788 par Mollo, mettant en évidence les murailles de la vielle ville et celles de Pera. La topographie est représentée, ainsi que les cours d'eau. Les noms des villages et les zones agricoles sont indiquées tout le long du détroit.
  Coll. privée : PL

 • 31032009 - Rinaldo Marmara : Le fond de la Magnifica Communita

  Video konferans :
  mercredi 31 mars 2009

  Rinaldo Marmara - Le fond de la Magnifica Communita

 • 7 Nov 2011 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image7 Nov2011 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Carte sur les routes industrielles et commerciales au départ d'Istanbul au début du siècle. Description des zones agricoles et industrielle dans la région de Marmara.
  Coll. privée: PL

 • Marmara Bölgesi

  marmara

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

  Araştırma Projeleri 

   

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

   

  Bursa

  Alix Barbet (ENS), Selçuk Şener (Ankara Univ., Başkent Meslek Yüksekokulu, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü) Zengin duvar resimlerine sahip anıt mezar, Hristiyanlık öncesi döneme (M.Ö. 4-5.yy) ait olup, 1967 yılında keşfedilmiştir. Mezar yağmacılarının iki kez tahrip ettiği anıt mezarın tasvirini, 1974 yılında N. Fıratlı kaleme almıştır. 1997 yılındaki çalışma ile anıtın durumunu tespit edilmesi ve restorasyonu ile ilgili bir ön fikir edinilmesini amaçlanmıştır.

  Tay portalinde sit alanı ve konu ile ilgili kaynakça bilgisine Fransızca ve İngilizce dillerinde ulaşabilirsiniz.

    

  bithynie lefort

  Ortaçağ’da Bitinya konulu çalışmalar (1989-1994 yılları arasındaki yüzey araştırmaları) Jacques Lefort (EPHE)

  Bu proje aracılığıyla, ilk insanlardan Ortaçağ’a Bitinya’nın yerleşim tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır (4-16. yy).

  Daha fazla bilgi için bkn: B. Geyer, J. Lefort (müd.). La Bithynie au Moyen Âge, [Réalités byzantines 9], P. Lethielleux, Paris 2003

  Bursa, Yalova

  Güney Marmara kıyılarıdaki Bizans manastırları konulu çalışmalar (2004-2009 yılları arasındaki yüzey araştırmaları)

   

  carte monasteres

  Çalışmayı, 2004-2008 yılları arasında Paris 8 Üniversitesinden emekli Marie-France Auzépy, ardından da Olivier Delouis (CNRS UMR 8167) yürütmüştür.

  Marmara’nın güney kıyılarındaki Bizans kalıntıları araştırılıp, sistemli bir şekilde resimlenmiştir. Seyahatname ve azizlerin yaşantısının hikâye edildiği metinler sayesinde önceden tespit edilen ve çeşitli yüzey araştırmaları sırasında, bölgedeki özellikle 8-9. Yüzyıla ait Bizans manastırlarının çizimleri yapılmıştır. Çizimi çıkartılan kalıntıların incelenmesi ve Bursa Müzesi dükkanlarının ziyareti 2009 yılında gerçekleşmiştir.
  Daha fazla bilgi için :

  Bu çalışmanın ön sonuçları her yıl Anatolia Antiqua içinde yayımlanmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığına 2005-2008 yılları arasında sunulan raporlara HAL - SHS bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

  Tekirdağ

  Ganos kazısı (1991-1993)

  gunsenintypes

  Nergis Günsenin (Univ. Istanbul)
  Bugünkü Hoşköy ve Gaziköyü mahallelerine tekabül eden Ganos’ta amfora atölyesi kazısı yapılmıştır. Bizans döneminde çömlek üretimi şarap ticareti ile yakından ilgilidir. Ganos’ta üretilen amforaların tüm Marmara Denizi kıyılarına, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e yayıldığı kesinleşmiştir. 
  Hoşköy ve Gaziköyü, Jeofizik araştırması, Profesör Albert Hesse’nin katılımıyla, 1993 yılı yazında gerçekleşmiştir.

  Sonuçlar Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

   

  Marmara Adası batıklarnıda yüzey ve kazı çalışmaları (1993-2004)

  Nergis Günsenin (Istanbul Univ.)
  islands
  Birbirini izleyen çalışmalar sonucu, 13’ü çeşitli ticari yük gemi kalıntısı olmak üzere, 16 sit alanı gün yüzüne çıkarılmıştır. Arkeoloji, tarih ve ekonomi açısından değerli bilgiler sunabileceği düşünülen Çamaltı Burnu 1 isimli Bizans batığında çalışmalar derinleştirilmiştir. Söz konusu batık, 13. yüzyıla tarihlenen ve çok sayıda amforayı taşıyan bir yük gemisidir.

  Kazı sonuçları Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

  Araştırma projesi

  Proje Bulgaristan'a mülteci ve Türk göçünün karşılaştırıldığında sürecini ve ayrıca tarihi perspektiften ve bugün çeşitli göç şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır.
   Bu bize Avrupa bağlamında tipoloji iskanı tanımlamamızı, ayrıca yerel ve ulusal düzeyde kültürel mirasın inşası için bu toplulukların sembolik kaynakları uygulayarak toplum eğitim süreçlerini izlememizi sağlayacak.
  Balkanlar'da sınır ötesi göçün iki olgusu incelenmiştir : Doğu Trakya toprakları ve soyundan gelen Bulgar mülteciler; 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, Türkiye'ye tekrar yerleşmiş ve göçmen Bulgar Türkleri.
  Craig Encer liderliğindeki (2010-) “Consuls of the Dardanelles” çevrimiçi ortak araştırma projesi.
 • Mission de prospections dans les Iller de Kayseri et Nevşehir en 2009 et 2010

  La mission de prospection effectuée en Cappadoce rupestre a été réalisée par Anaïs Lamesa (boursière TÜBITAK), dans le cadre de ses recherches de doctorat.

  Greme_paysage3Trois grands axes ont orienté cette étude.   Le premier axe est prospectif. Il permet de recenser les églises rupestres byzantines de Cappadoce, inachevées ou en cours de creusement. Le deuxième axe est technique. Une étude tracéologique systématique a été effectuée dans chaque monument. Enfin, le troisième axe est ethnologique. Des entretiens avec des professionnels de la pierre ou de simples paysans ont été menés. Une expérimentation d’extraction traditionnelle de deux blocs, dans deux carrières différentes, a également été réalisée.

  Ces deux missions se sont déroulées sur quatre mois (entre mai et octobre).   Elles ont permis de recenser des églises inachevées ou en cours de creusement, ces monuments n’ayant jamais été publiés sous cet angle ; ils ont donc été découverts ou redécouverts. L’étude technique a fait émerger les grandes phases de réalisation des monuments rupestres byzantins cappadociens. Des entretiens avec des carriers, tailleurs de pierre ou simple paysans ont mis en exergue une pérennisation du savoir-faire technique de l’époque byzantine jusqu’à nos jours.

  Cette mission a été possible grâce à l’aide de nombreuses personnes, notamment mes directeurs de thèse H. Çetinkaya et C. Jolivet-Lévy, les directeurs des musées et les maires des différents villages visités. Une prise en charge de l’école doctorale de l’EPHE, section V en 2009 a aidé à sa réalisation ainsi qu’une bourse offerte par l’IFEA en septembre 2009.

 • Villes capitales

  Les villes capitales au Moyen Âge, XXXVIe Congrès de la SHMESP (Istanbul, 1er-6 juin 2005), Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, Publications de la Sorbonne, 2006, 450p.,