Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Burçin ALTINSAY ÖZGÜNER
Mimar ve restoratör

 

Fener ve Balat Rehabilitasyon Program’ı uygulama süreci 2003 yılı Ocak ayında başlamış, 2008 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Avrupa Birliği İnsani Yardım fonlarıyla finanse edilen Program Fatih Belediyesi ortaklığında yürütülmüştür.

Program çalışmaları 2008 yılının Haziran ayında tamamlandığında; sosyal ve mimari kriterler göz önünde bulundurularak seçilen, 84 evin, Tarihi Balat Çarşısı’nda bulunan 33 dükkanın ve Dimitri Kantemir Evi ile bahçesinin ve Sosyal Merkez olarak kullanılacak olan üç evin restorasyonu, Sosyal Merkez Hizmetleri'nin oluşturulması ve geri dönüştürülebilir katı atıklar için yönetim sisteminin kurulması gerçekleştirilmiştir. Bütçe payı olarak en ağırlıklı bileşen yapıların restorasyonuna ilişkin olandır ve burada amaç; özgün mimarilerinin korunarak restore edilmelerinin yanısıra binaların fiziksel durumunun iyileştirilmesiyle insanların yaşam koşullarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Restorasyonu yapılmış yapılarda halen eski sakinleri yaşamlarını sürdürmektedirler.

Bu Program İstanbul’un tarihi yarımada içinde, Haliç kıyısında konumlanmış tarihi dokularıyla büyük ölçüde korunarak günümüze ulaşmış iki mahallesini kapsayan uygulama alanıyla bu ölçekte kentsel koruma projelerinin uygulanmış ilk ve halen tek örneğidir. Program içeriğindeki fiziksel uygulamalarının kapsamı ve aynı anda çok sayıda yapıda, geniş bir restorasyon sorunları yelpazesinde çalışılmıştır; mimari koruma pratiği açısından önemli bir deneyim ve veritabanı oluşturulumuştur. Ancak bu birikimin ötesinde bu Program’ın sonucunda elde edilen asıl değerli ve özgün deneyim fiziksel uygulamalar sürecinde mahalle sakinleriyle sürdürülen iletişim ve sosyal etkileşim pratiğidir. Katılım biçimleri, sakinlerin tepkilerindeki çoğulluk, çeşitlilik buradaki topluluğun özgül karakteri ve dinamiği bu özel deneyimin oluşmasında etkin faktörler olmuştur. Böyle bir deneyimin varolması özellikle son yıllarda İstanbul’un Fener ve Balat semtleriyle de benzerlik gösteren çeşitli semtlerinde belediyelerin yoğun olarak yürütmeye başladığı kentsel yenileme projelerinin gündemde olduğu şu sıralarda özellikle önem kazanmıştır.