Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

İstanbul Şehri Gözlem Merkezi | Türk Siyaseti Gözlem Merkezi | Kafkasya Gözlem Merkezi

IFEA Gözlem Merkezleri koordinasyonu Élise Massicard
 tarafından yapılan Güncel Çalışmalar kapsamında yer alır.

Kafkasya Gözlem Merkezi IFEA'nın Bakü'de şubesidir.

İstanbul Şehri Gözlem Merkezi (OUI)

Araştırma konusu İstanbul megapolünün, ülkenin kalbi, ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimlerin laboratuvarı, Türkiye’nin adeta küçük bir modeli olması, İstanbul Şehri Gözlem Merkezi'ni enstitü bünyesinde günümüz Türkiye’si üzerine gerçekleştirilen araştırmaların önemli bir odağı haline getirmekte. Merkez, bir bilgi, belge, kaynakça ve harita toplama birimi olarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Avrupa ve Türkiye arasında bir buluşma noktası işlevini üstlenmekte. Merkez önecelikle İstanbul'un metropolleşmesine eşlik eden oldular üzerine eğilmekte (kentsel gelişme, çevre, taşınmazlar, siyasi ve ekonomik yaşam, kültür politikaları). Hem bir bilgi ve belge merkezi hem de kaynak ve harita merkezi olarak işleyen OUI hem bir araştırma hem de araştrmanın değerlendirildiği bir merkezdir. 

Bir Belge ve Kaynak Merkezi

Merkezde haritalar, fotoğraf koleksiyonları, tematik dosyalar, istatistikler ve çeşitli kitap ve süreli yayınlar bulunmakta. Bünyesinde barındırdığı harita ve planlar –1/500’den 1/500 000 ölçeğine kadar– Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin yanı sıra günümüz Türkiye’si ve İstanbul’unu da kapsamakta. Basında çıkan haberlerin yer aldığı tematik dosyalar ve OUI kütüphanesi düzenli olarak güncellenmekte. Bazı belgelere internetten de ulaşılabilmekte (istatiksel bilgiler, araştırma programları sonuçları, staj araştırma ve raporları, konferans ve kolokyum belgeleri,etc.)

Bir Buluşma Noktası

Merkez, İstanbul’la ilgilenen araştırmacı ya da çeşitli iktisadi aktörlere danışma ve rehberlik hizmeti sunmakta; istenildiği takdirde, ilişkiye geçilmesi gereken olası muhatapları da belirleyebilmektedir (kurumsal ve akademik muhataplar, iktisadi aktörler, meslek odaları, vakıf ve dernekler). Böylelikle merkez, İstanbul çevrelerine yabancı ve Türkçe bilmeyenler için bir tür aracı işlevini görmektedir. Araştırma ve danışma programları kapsamında çeşitli Avrupa kurumlarıyla (UE, CoE, OCDE, vs.) işbirliği geliştirilmiştir. 

Bir Araştırma ve Değerlendirme Merkezi

Ve tabii ki bir araştırma merkezi... Bünyesindeki araştırmacıların kendi çalışmaları bir yana, merkez çeşitli kurumlarla –özellikle Doğu ve Güney Akdeniz’deki diğer şehir gözlem merkezleriyle– ortaklaşa çalışarak bölge kentlerindeki güncel değişimleri belirlemeye yönelik programlar geliştirmektedir.

İletişim:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Türk Siyaseti Gözlem Merkezi

2005 yılı Mart ayında Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, çağdaş Türkiye'nin siyasi sosyolojisi üzerine araştırmalarını genişletmek ve bu ülkeye artan ilgi kapsamında ortaya çıkan sorulara cevap verebilmek amacıyla Türk Siyaseti Gözlem Merkezi'ni (OVIPOT) kurdu. OVIPOT'un birincil hedefi Türk siyaseti sosyolojisi araştırmaları yapmaktır (hem kamu girişimleri ve kurumsal boyutlarıyla, hem de toplumsal seferberlik ve partizan örgütler boyutuyla) ama aynı zamanda bu çalışmaları Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine bağlı dinamiklerle ilişkilendirmektir. OVIPOT hem bir araştırma ve araştırmanın değerlendirildiği yer, bir bilgi ve belge merkezi hem de araştırmacıların ağırlandığı ve yetiştirildiği bir merkez olarak işlemektedir. Tüm bu etkinlikleri kapsamında OVIPOT Türkiye ile Fransa ve daha geniş anlamda  Akdeniz ve Avrupa araştırma camialari arasında bir köprü olmayı hedeflemektedir. 
OVIPOT, CNRS'te araştırma sorumlusu ve IFEA araştırmacısı Elise Massicard'ın sorumluluğundadır.

Bir Araştırma Merkezi

Üyelerinin yaptığı çalışmalar dışında, OVIPOT araştırma programlarına katılmakta,bilimsel aktiviteler düzenle ve daha genel olarak da kendi araştırma konuları üzerine çalışan Türk ve Avrupa bilimsel kurumları arasındaki alışverişi destekler.

Belge ve Kaynak Merkezi

OVIPOT, Türkiye üzerine sosyal bilimler alanında çalışana araştırmacılara ve uzmanlara yönelik olarak internet sitesini belge, analiz ve bilgilerle beslemektedir (Türk siyasi sistemi üzerine sentezler, staj araştırma ve raporları, kolokyum ve konferans belgeleri, vs.) OVIPOT aynı zamanda çağdaş Türkiye konularında IFEA kütüphanesinin zenginleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Son olarak, OVIPOT, Çağdaş Türkiye'nin tanınmasına faydalı internet bağlantılarından oluşan bir liste sunmaktadır ve Hypothèses üzerinde Türk siyaseti üzerine bir blogu vardır.

Bir karşılama ve eğitim merkezi

OVIPOT, Türk siyaseti ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konularıyla ilgilenen doktora öğrencilerinin ve araştırmacıların buluştuğu bir merkezdir. Burada staj yapabilmek için staj yapmak bağlantısını tıklayın.
OVIPOT, “Çağdaş Türkiye” üzerine bir seminer düzenlemektedir. “Erasmus” öğrenci dolaşımı çerçevesimnde Avrupa’dan gelen üniversite öğrencilerine yönelik olan bu seminer IFEA stajyerlerine ve konuyla ilgili herkese de açıktır.

Kafkasya Gözlem Merkezi

Statü ve tarihçe
Merkez, Eylül 2002’de Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle IFEA ve Azerbeycan’daki Fransa Büyükelçiliği arasındaki bir işbirliği kapsamında kuruldu. Bakü Şubesi, IFEA’ya Kafkasya üzerine daha yakından bilgi aktarabilmek için şubenin ilk sorumlusu Bayram Balcı bu şehre yerleşmesiyle Kasım 2003’te etkinliklerini başlattı. Merkezin ikinci sorumlusu Thorniké Gordadzé, Ağustos 2010’da Gürcistan Dışişleri Bakanı yardımcısı olabilmek için görevi bıraktı. Merkez 1 Eylül 2011’de Inalco’da doçent, dilbilimci Gilles Authier’nin sorumluluğunda yeniden açıldı.

Bakü şubesinin Hazar Denizi ve Karadeniz, Kuzey ve Güney Kafkasya, İran’ın kuzeyi ve Yakın Doğu Kafkas diasporaları arasındaki geniş alanı kapsayan bölgesel bir misyonu vardır. Bakü şubesi bir araştırma oluşumu olduğu gibi Fransa ve Azerbeycan arasında sosyal bilimlerde ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen bir merkezdir.