COVID-19

La bibliothèque reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre
Yeni bildiriye kadar kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

PENEO: Economic and Social Platform for the Neolithic of South-West Asia
PENEO : Neolitik Dönem Anadolusu Ekonomik ve Sosyal Platformu

Sorumlu : Cédric BODET, IFEA’ya bağlı araştırmacı

 

This project is seeking to reconstruct the evolution of the social structures affected by the process of neolithisation in SW Asia and Anatolia in particular. The investigation blends first-hand economic analyses (archaeozoological and archaeobotanical) with ethnological data to replace them within the evolutionary perspective offered by archaeology. Primarily concerned with the advent of domestication (relating to the economic infrastructure), the project extends,  to the various areas of the social superstructure like internal organization, symbolism, kinship etc. The results take the form of articles, thesis, charts and maps. 

PENEO programı Anadolu’da neolitik devrime katılan toplulukların sosyal yapısındaki gelişim ve değişim  araştırmak için kurulmuştur.Paleotik Çağa ait ekonomik verilere dayanarak konuyla ilgili etnolojik analizleri kullanmaktadır. Forest’ın ( 1992 ) arkeoloji-etnoloji yaklaşımı uzantısında, ekonomik ve toplumsal olguların karşılıklı bağımlılığı üzerine yoğunlaşarak yürüttüğümüz araştırma alanı, arkeoloji-sosyoloji olarak nitelendirilebilir. Sonuçlar yazı, tez, tablo ve harita olarak aktarılmaktadır.

Plateforme Economique et sociale du NEOlithique d’Asie antérieure (Neolitik Dönem Anadolusu Ekonomik ve Sosyal Platformu)

Lithic investigations and Experimental Archaeology 
Litik incelemeleri ve Deneysel Arkeoloji

Sorumlular : Laurence ASTRUC, IFEA, CNRS UMR 7041

Bu program ,insan yapımı nesnelerin kalıntılarından yola çıkarak , bunların kullanım ve üretim yöntemini yeniden yapılandırmaya çalışır.Bunun için, teknik nesnelerin deneyiminden yararlanılırak, bu nesneler yeniden üretilir ve orijinalleri ile karşılaştırılır. Böylece, hem üretim yöntemleri, bunların bileşenlerinin kökenleri, hem de kullanım alanları incelenebilir.

-Aslı Höyük’ün kazı ve deneysel arkeoloji programı

Obsidian use project
Obsidiyen kullanım projesi

Sorumlu : Laurence ASTRUC, IFEA, CNRS UMR 704

Burada arkeoloji kazıları sonucu bulunan nesneler çalışmalar Tiriboloji ve Sistem Dinamikleri Laboratuvarı ve Centrale de Lyon tarafından yürütülen, aşınma mekanizmalarını kapsayan, temel bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu çalışmalar arkeologlar tarafından yapılan saha araştırmaları ile tamamlanır. Proje, Mezopotamya ve Doğu Akdeniz gibi diğer bölgelerdeki obsidiyen eserler üzerine araştırmaların hazırlanmasına metodolojik  bir katkı sağlamaktadır.
-program ANR 2009-2011

Anadoludaki neolitik toplumlar, ticari ağları ve etkileşim alanları. Litik Taş oyma endüstrisine teknolojik ve fonksiyonel yaklaşım

Sorumlu : Laurence ASTRUC, IFEA, CNRS UMR 7041

Toplulukların  teknik geleneklerinin ve uygulamalarının iyi bir göstergesi olan litik araçların üretim, kullanım ve bakım yöntemlerine dayanan bu program, neolitizasyon,t icari ağlar ve kültürlerarası teknik transferler üzerine yürütülen  çalışmalara katkıda bulunur. Proje şu anda önemli obsidiyen kaynaklarının bulunduğu İç ve Doğu Anadolu bölgeleri üzerine yürütülmektedir. Üç temel konu, tekno-işlevsel yaklaşımın erken neolitik topluluklarının ve aralarındakı etkileşimin açıklanmasında nasıl kilit bir rol oynabileceğini açıklıyor: ilki, sit alanlarının işlevlerinin tanımıyla (Kapadokya örneği); ikincisi, mikro-bölgesel çalışmalar çerçevesinde teknik geleneklerin belirlenmesiyle (mesela Doğu Anadolu); üçüncüsü ise neolitizasyon süreci söz konusu olduğunda, önemli bir tekno-tipolojik olgu olan ‘mikrolitik’ kavramıyla ilgilidir.

-Aşıklı höyük, Musular ve Pınarbaşı Boncuklu Kazılarında litik aletlerin karşılaştırmalı analiz programı.

Anadolu’da neolitik yayılma

Sorumlu : Martin GODON, IFEA’ya ve Cépam UMR 6130’a bağlı araştırmacı,Tübitak

Bu program iki aşamada düzenlenmektedir. Birincisi, Neolitik boyunca Mezopotamya, İç Anadolu ve Batı Anadoluda’ki kültürel etkileşim süreçlerini belirlemek için yapılan araştırmalardan oluşur. Bu çalışma, inceleme alanı kapsamındaki seramik üretiminde hangi teknolojilerin kullanıldığının araştırılmasına  dayanır. İkincisi ise bu üç bölgedeki, teknolojik  alışverişin ve teknik geleneklerin gelişiminin diyakronik bakımdan incelenmesidir ( MÖ 7000-5500 cal.)

  • Kuzey Tell Qarassa kazıları
  • Tepecik-Çiftlik kazıları
  • Aktopraklık kazıları
  • Kınık Höyük Misyonu