Özellikle, sosyolog Bahattin Akşit'in yazdığı ve İslami sivil toplum kuruluşlarına ilişkin genel bir değerlendirmenin yanı sıra Türkiye'deki diğer STK'lerin panoramasını da içeren "İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum İçindeki Konumları" başlıklı makale mutlaka okunmalı. Bu makalede, Türkiye'de faaliyet gösteren belli başlı STK'lere ilişkin kullanışlı bir sınıflandırmanın yapıldığının da altını çizelim.
Özellikle, sosyolog Bahattin Akşit'in yazdığı ve İslami sivil toplum kuruluşlarına ilişkin genel bir değerlendirmenin yanı sıra Türkiye'deki diğer STK'lerin panoramasını da içeren "İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum İçindeki Konumları" başlıklı makale mutlaka okunmalı. Bu makalede, Türkiye'de faaliyet gösteren belli başlı STK'lere ilişkin kullanışlı bir sınıflandırmanın yapıldığının da altını çizelim.

Özellikle, sosyolog Bahattin Akşit'in yazdığı ve İslami sivil toplum kuruluşlarına ilişkin genel bir değerlendirmenin yanı sıra Türkiye'deki diğer STK'lerin panoramasını da içeren "İslami Eğilimli Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum İçindeki Konumları" başlıklı makale mutlaka okunmalı. Bu makalede, Türkiye'de faaliyet gösteren belli başlı STK'lere ilişkin kullanışlı bir sınıflandırmanın yapıldığının da altını çizelim.

Uysal'ın kaleminden çıkan ve İslami sokak siyasetinin görünüm ve niteliğini doyurucu bilgilerle ortaya koyan "İslam ve Sokakta Politika" başlıklı makaleyse gerçekten ilgi çekici veriler ve değerlendirmeler içeriyor (8 yıllık kesintisiz eğitimi protesto eylemlerinin illere göre dağılımı; bu eylemlerin hangi aktörler tarafından hangi mekânlarda gerçekleştirildiği, vs.).

Nihayet, kitabın sonunda, ilgili gazete referanslarını ve İnternet sitelerini de içeren zengin bir kaynakçanın yer aldığını belirtelim.

Uysal'ın bütün makalelerin genel ve kısa bir değerlendirmesini yaptığı "Siyasal İslam ve Liberalizm. Aynı Dünyalar mı Ayrı Dünyalar mı?" başlıklı sunuş makalesinde yazdığı gibi,

"Bu derleme İslam'ın bir yandan ekonomik liberalizm, dolayısıyla da küreselleşmeyle ilişkisini masaya yatırırken, diğer yandan da demokrasi ile karmaşık bağlarını tartışma konusu yapmaktadır. Söz konusu ilişkileri, çeşitli ülkelerden ve farklı siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlardan olduğu kadar, farklı kuramsal pencerelerden hareketle ortaya koymaktadır. Bu zenginlik ve çok boyutluluk, aynı zamanda konunun çetrefilliğini ve üzerinde uzlaşmanın güçlüğü[nü] de gözler önüne sermektedir."

Özetle, Siyasal İslam ve Liberalizm, günümüz İslami pratiklerinde yaşanan dönüşümleri liberalizm perspektifi üzerinden düşünmek ve sorgulamak isteyenler için mutlaka okunması gereken bir eser.