Wednesday, 15 May 2013 13:00

IFI/IFEA 2013-2014 söyleşileri: Fransa’daki Anadolu diasporasının sesleri: çapraz güzergah ve bellekler

Written by

Burada amaç, Türk katılımcısına, hakkında zaman zaman üretilen abartılara indirgenemeyecek çoğul bir bütün olan Fransa’daki Anadolu diasporasına bakışın ilginç olabileceğini çeşitli yer ve yollarla göstermektir. Aynı şekilde, sancılı çıkmazları bir kenara bırakmak ve acı geçmiş hakkında ortak bir düşünce geliştirmek için Fransa’ya, artık Türkiye’de bir soykırım tartışması olduğunu anlatmak gerekmektedir. Türk katılımcılar nezdinde de Fransa’daki Ermeni diasporası fikrini çeşitlendirmek önem taşımaktadır. Bu yüzden, Fransa deneyimlerini paylaşacak Anadolu kökenli bireyler yoluyla bu diasporalara bir yüz ve özellikle ses vermek, böylelikle de Fransa’nın Ermeni ve Türk diasporalarının tutum farklılıkları ile bir o kadar da kesişme noktalarını yakalamak istiyoruz. Türk diasporası deyiminin yeni üretilmiş olduğu gözönüne alınırsa Anadolu diasporası kavramı, aşikar bir veri olmaktan çok, bir fikir ve keşismeler ufku olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir diğer deyişle, Anadolu tecrübesi, diasporaların bu ortak Fransa deneyiminden yola çıkılarak tartışılabilinip ortak köken başka şekilde ele alınabililir. Çıkış noktamız olan yakın zamana ait Fransız belleklerinin karşılaştırılması, ortak ve uzak Anadolu belleğini yeniden şekillendirmeye vesile olabilir.

İlki 29 Nisan 2013'te yapılan bu dört söyleşi dizisinin amacı ; sabitleyen, kimliksel ayrımlar ile baskın, inanç ve milliyet anlatılarını bir kenara bırakarak Fransa'daki Anadolu diasporasının değişik öğeleri arasında çoğu zaman karanlıkta kalmış bağ ve yakınlıkları farkettirebilecek kişisel ve somut tanıklıkları duyurmaktır. Tasarlanan, Fransa'daki iş sahaları ile mahallelerde Ermeni ve Türk asıllı kişiler arasındaki etkileşime hassas kalarak yerel ve bireysel olanla ilgilenmektir. Ete kemiğe bürünmemiş ve bir o kadar da sıkıcı kimliksel değerlendirmelere bir dur demek için tekil deneyimlerin bazen ezber bozucu ama daima karmaşık ve çelişkili derinliğine girmemiz gerekmektedir...

Yerel yönetim ya da sivil toplum örgütleri işbirliğiyle yürütülecek dört toplantının herbirinin Fransız Kültür Merkezi ve ayrı bir yerde iki ayağı olacaktır. Tekil ağızların ortak imzasını taşıyan diaspora sohbetleri kaydedilecektir.

Read 12080 times Last modified on Friday, 20 June 2014 09:21