Didem Çatalkılıç - Bir hafıza mekânı olarak zexes ve kaşenlik - 21/4/2017

Vendredi 21 avril 2017 à 14h30 à l'IFEA
Didem Çatalkılıç
(Université d'Ege)
intervention en turc
dans le cadre de présentations des boursiers de courte durée

inscription avant le 20 avril : https://www.inscription-facile.com/form/6omo2GYQ6O2pwVPM5jFo

Bir hafıza mekânı olarak zexes ve kaşenlik

Yaklaşık 150 yıl önce Kafkasyalılar ata topraklarından Osmanlı Devleti’ne göç etmiştir. Kafkasyalılar kimliklerini kaybetmeme, geçmişlerini hatırlama ve kuşaklar arasında aktarma süreçlerini semboller üzerinden yürütmüşlerdir. Söz konusu semboller ise bir araya gelerek “Hafıza Mekânları”nı oluşturmuşlardır. Hafıza Mekânı kavramının sahibi Pierre Nora ise kavramı; “İnsanların iradesiyle ya da zamanın işleyişle herhangi bir topluluğun ortak hafıza malına ait simgesel öğe haline getirdiği maddi ya da fikri düzendeki her anlamlı birim” olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de yaşayan Kafkasya kökenliler da sahip oldukları sembollere yükledikleri anlamlarla geçmişleri ile bağlarını devam ettirmektedirler. Söz konusu sembollerden birisi “zexes ve kaşenlik” kavramıdır. Kafkasyalıların günümüze kadar devam ettirdikleri geleneklerden birisi kaşenlik âdetidir. Kaşenlik birbirini seven kız ve erkeğin arkadaşlık ilişkisidir. Bu gençler birbirini tanımak için zexes adı verilen toplantılarda birlikte olurlar. Söz konusu gelenek evlilik tercihi yaparken gençlerin Kafkas kültürünü tanıyan ve o kültüre göre yaşayan kişileri seçmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu çalışma, TÜBİTAK 115 K 357 mumaralı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Lu 10631 fois Dernière modification le Jeudi, 27 Avril 2017 09:14