Çalıştay - “Türkiye’de Ermeni soykırımı tartışmaları (2005-2015) Yakın tarihe eleştirel bir bakış denemesi” 06/03/2015

“Türkiye’de Ermeni soykırımı tartışmaları (2005-2015)
Yakın tarihe eleştirel bir bakış denemesi”

İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nin ve EHESS-CETOBAC’ın katkılarıyla
6 Mart 2015 Cuma, IFEA Konferans Salonu

Sunum

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün Türk katılımcılarla birlikte hazırladığı bu çalıştay, 2005 yılında düzenlenen İmparatorluğun çöküş döneminde Osmanlı Ermenileri: bilimsel sorumluluk ve demokrasi isimli meşhur konferansın ardından, Türk kamuoyunda Ermeni soykırımı ile ilgili tartışmaların seyrine odaklanıyor. Özellikle akademi dünyasında bir ilk niteliği taşıyan bu konferans bizim araştırmalarımız için de bir başlangıç noktası teşkil etmektedir. Niyetimiz, Ermeni soykırımı üzerine son on yılda yapılan değerlendirmelerin ve tartışmaların nerede, nasıl, kimlerce, ne zaman ele alındığının ve bu ele alış biçimlerinin bir bilançosunu çıkararak Türkiye dışında yeterince bilinmeyen dinamikleri bir yayın çerçevesinde tanıtmaktır.

1915 felaketinin nitelendirilmesine ve yorumlanmasına odaklanmaktan daha çok, tartışmalarda ve değerlendirmelerde olduğu kadar engellemelerle, kilitlenmeler konusundaki son dönem gelişmelerini vurgulayarak, bunları kendi bağlamları içinde değerlendirmeye çalışacağız. Zira Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü için elzem olan meselenin özgürce araştırılmasının ve tartışılmasının önünü tıkayan önyargı ve basmakalıp yakıştırmaları aşarak Türkiye’deki tartışmaların doğasını ve taraflarını tanıtmaktır. Böylelikle 2005’ten beri katedilen yolu, farklı tutumları, fikir dünyasındaki değişiklikleri değerlendirerek bu sürecin gidişatını tartışmaya açacağız.
Son on yılın bilançosunu çıkarırken, yayıncılık, basın, yüksek öğrenim kurumları, dernekler ve vakıflar, edebiyat, sahne sanatları ve görsel sanatlar olmak üzere yedi alanı dikkate alacağız. Konuyu, akademi dünyasıyla sınırlamadan geniş bir kapsamda inceleyeceğiz. Masaya yatırılan her alandan ilgili bir kişinin, olgulardan yola çıkan, bilgilendirici ve eleştirel bir değerlendirmesini önce moderatörle, ardından da tüm katılımcılarla tartışmaya açacağız.
Katılımcılardan -alanlarında soykırımla ilgili tartışmalar varsa- bu tartışmaların seyrini, yapısını, biçimini, bunların başlıca taraflarını, -cinsiyet, kuşak, kültürel ya da akademik birikim bakımından da- sosyolojisini, kurumlarını, konumlarını -acaba İstanbul dışında neler oluyor ?- ve önemli zamansal noktalarını bir kronoloji çerçevesinde ortaya koymaları beklenmektedir.

Yerler sınırlı sayıdadır. Türkçe-Fransızca çift yönlü, eşzamanlı tercüme sağlanacaktır.

Öngörülen seyir

9.15- 9.30:  Karşılama
pdficon large Muriel Domenach Fransa İstanbul Konsolosu, pdficon large Rakel Dink (Hrant Dink Vakfı)

9.30-10.30: « 2008’deki Özür diliyorum kampanyasının yedi yıl sonrasında hangi dersler çıkarıldı ? »
Kampanyayı başlatan dörtlü: pdficon large Cengiz Aktarpdficon large Ali Bayramoğlupdficon large Ahmet İnsel ve Baskın Oran
Moderatör: pdficon large Jean-François Pérouse (IFEA)

10.30-11.15: Derneklerden  
Levent Şensever (DURde), Ayşe Günaysu (İHD), Osman Kavala (Anadolu Kültür)

15 dakikalık ara

11.30-12.15: Akademi dünyasından
Fuat Dündar (TOBB-ETÜ Üniversitesi),
Tartışmacılar: Bülent Bilmez (Tarih Vakfı), Vincent Duclert (EHESS)

12.15-13.00: Basından
Ece Temelkuran, Zeynep Arslan (Nefret Söylemi Platformu)

13.00-14.30: Öğle yemeği arası

14.30-15.30: Yayın dünyasından
Emre Taylan (Can Yayınları), tartışmacı Ahmet İnsel (İletişim Yayınları)
edebiyattan
Aslı Güneş
(Doğan Kitap)


15.30-16.30: Görsel sanatlardan
Asena Günal (DEPO), Talin Suciyan (Münih Üniversitesi)

 15 dakikalık ara

16.45-17.15: Son söz, gelecekle ilgili perspektifler
Ahmet İnsel (İletişim Yayınları), Michel Marian (Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü)

Read 17483 times Last modified on Thursday, 14 January 2016 15:36