11
Ara
2019

Kitap tanıtımı: “Avrupa’da Popülizm ve Miras”

Kitap tanıtımı: “Avrupa’da Popülizm ve Miras”

Kitap tanıtım dili Türkçedir

“Populism and Heritage in Europe”- Avrupa’da Popülizm ve Miras-  kendi gündemlerini öne çıkarmak ve azınlık grupların Avrupa toplumuna kabul edilmesini engellemek için belirli siyasi aktörler tarafından kullanılan Avrupa mirası ve milli mirasa ilişkin popüler söylemleri inceliyor. Çalışma, korku siyasetinin miras ve kimlik kavramları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu sorgularken, güncel olay ve krizlerin sağ kanat popülist partilerin destekçileri tarafından gündeme getirilen Avrupa’ya dair hatıra ve kimlikleri nasıl etkilediğine de bakıyor. Kitap, altı ülkede gerçekleştirilen niteliksel saha çalışmasına dayanarak Avrupa karşıtı kimliklerin sağ kanat-popülist bireyler tarafından nasıl dile getirildiğine ilişkin bir analiz ortaya koyuyor. Bu tip siyasi partilerin program, beyanat ve resmi evraklarına ilişkin bir inceleme yaparken, partilerin yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Avrupa karşıtlığı, Avrupalı mekanda küreselleşme ve uluslararası ticareti finansal kriz ve mülteci krizinin vurduğu kitleleri harekete geçirmek için nasıl araçsallaştırdığını ele alıyor. Kaya, popülist hareketlerin taraftarları ile gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlara dayanarak, bu bireylerin yerli ve popülist söylemleri benimsemesine ilişkin temel motivasyonlarına ışık tutuyor. Aynı zamanda bu tip partilerin ve destekçilerinin geçmişi ve mirası nasıl kullandıklarına dair kapsamlı bir analiz yapıyor. “Populism and Heritage”, Popülizm ve Miras, güncel zamanların en tartışmaya açık akımlarından birini özgün bir biçimde aydınlatıyor. Bu nedenle, miras çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve tarih alanlarında çalışanlar için son derece ilginç bir kaynak teşkil ediyor.

We are no longer accepting registration for this event

26
Ara
2019

Türkiye’de Değişen Sınır Yönetimi: Sınır Kentlerinden Yansımalar

26/12/2019 6:00 pm
Türkiye’de Değişen Sınır Yönetimi: Sınır Kentlerinden Yansımalar

Bu çalışma, Türkiye’nin sınır yönetimini, 1990-2011 ve 2011 sonrası olmak üzere iki dönemde, özellikle de 2011 sonrası yaşanan değişikliklere odaklanarak analiz etmekte ve bu iki döneme ilişkin süreklilik ve değişiklikleri ortaya koymaktadır. Çalışmada sınır yönetimine dair makro düzeyde değişen yasal ve kurumsal yapı; “sınır öncesi”, “sınırda”, “sınırların içinde” ve “geri dönüş” şeklinde sınıflanarak analiz edilmiştir. Meso düzeyde ise sınır yönetiminde yer alan devlet ve devlet-dışı aktörlerin (lokal, ulusal, uluslararası ve ulusüstü) algı, deneyim ve yaklaşımları analiz edilmektedir. Bu çerçevede çalışmada, Temmuz 2010- Mart 2013 aralığında İzmir, Edirne ve Ankara’da (doktora araştırması) ve Temmuz-Kasım 2018 yılında da RESPOND: Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond” Projesi kapsamında İzmir, İstanbul, Şanlıurfa, Edirne ve Ankara şehirlerinde yürütülen iki alan çalışmasına dayanmaktadır. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri (emniyet, jandarma sahil güvenlik), Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve ilgili il müdürlükleri (ilk dönem için eski İltica ve Göç Bürosu), sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler, göçmen kaçakçıları gibi aktörlerle olmak üzere ilk alan çalışması sırasında toplam 96, ve ikinci alan çalışmasında da 46 yarı-yapılandırlmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin farklı dönemlerde toplanması (longituninal ve cohort analiz olarak), sınır yönetimine dair değişiklikleri ve süreklilikleri izleme şansı tanımaktadır.

 

December   2019
M T W T F S S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31