D. Pelek - Kırsal dönüşüm sürecinde “Yeni Köylülük” mü yoksa “Yeni İşçilik” mi doğuyor?

Deniz Pelek, “Kırsal dönüşüm sürecinde “Yeni Köylülük” mü yoksa “Yeni İşçilik” mi doğuyor?” Toplum ve Bilim 153 (2020): 105-126.
Deniz Pelek’in makalesi tam da bu tartışmalardan hareketle, Bursa, Adana, Mersin ve Manisa’da yaptığı iki yıllık saha çalışmasına dayanarak küçük üreticilerin köyde hayatta kalma stratejilerini değerlendiriyor. “Yeni Köylülük” yaklaşımını kullanarak Türkiye üzerine odaklanan çalışmaların açmazlarını ve eksikliklerini, mevsimlik işçilerin kırsal dönüşüm sürecindeki rolüne dikkat çekerek analiz ediyor. Yazı, birçok araştırmanın öne sürdüğü küçük köylülüğün geleneksel ilişkiler sayesinde hayatta kalabildiği ve kapitalizmin tarıma girişi karşısında direngen bir duruş gösterdiği savının tersine, üreticilerin kapitalist mantık içerisinde ucuz ve itaatkâr işgücü ile ayakta kalabildiklerini iddia ediyor. Pelek’in makalesi bir yandan Yeni Köylülüğün romantize edilmesine mesafeli bir duruş sergilerken, bir yandan da köylülerin beka stratejilerinin tek tip olmadığını gösteriyor. https://iletisim.com.tr/dergiler/toplum-ve-bilim/3/sayi-153-2020/10050/bu-sayida/11926