Mercredi, 28 Novembre 2018 08:56

SALLE CEZAYIR - Seda Altuğ - İki Dünya Savaşı Arasında Suriye ve Lübnan'da Göçmen Olmak - 27/12/2018

Jeudi 27 décembre 2018 entre 18h-20h à la salle Cezayir
Seda Altuğ (Université Boğaziçi)
dans le cadre du séminaire « Enjeux contemporains migratoires »
organisé par l’Axe AMiMo de l'IFEA en collaboration avec l’Association pour les recherches sur les migrations (GAR)
intervention en turc

İki Dünya Savaşı Arasında Suriye ve Lübnan'da Göçmen Olmak

Bu sunum 1. Dünya savaşı esnasında ve sonrasında Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye'den en fazla sayıda mülteciyi ülkesine almış olan Suriye'deki mülteci meselesi üzerine olacaktır. (1920- 1946). İki dünya savaşı arasında Fransız manda idaresi tarafından yönetilen Suriye, Ermeni soykırımından kurtulan Ermeniler başta olmak üzere 1915 yılından başlayarak 1950'lere kadar 500 bin'e yakın insanın durağı olmuştur. Mülteci meselesi farklı toplumsal kesimler, Fransız yönetimi ve elbetteki mültecilerin kendisi için de  bir hayli çetrefilli bir mesele idi. Bu sunum, 1946 yılına kadar Fransız manda yönetimi altında olan Suriye'de mülteci meselesinin ülkedeki farklı toplumsal ve politik gruplar nezdindeki tartışılma biçimlerinin yanı sıra, Fransız yönetiminin mülteci politikaları, ve mülteciler ve yerel toplum arasındaki sosyo-politik ve ekonomik ilişkiler gibi konulara değinecektir.

Seda Altuğ, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Altuğ doktorasını Utrecht Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora tezi ” Sectarianism in the Syrian Jazira: Community, land and violence in the memories of World War I and the French mandate (1915- 1939) (Suriye Cezire’sinde Mezhepçilik: 1. Dünya Savaşı ve Fransız mandası dönemi hatıralarında cemaat, toprak ve şiddet (1915-1939) başlığını taşımaktadır. Altuğ'un ilgi alanları Suriye'de devlet-toplum ilişkileri toprak meselesi mezhepçilik, imparatorluk, sınır ve toplumsal hafıza'dır. Altuğ, 2018-2019 akademik yılını Berlin Forum Transregionale Studien'de araştırmacı olarak geçirmektedir.

 

Lu 94 fois Dernière modification le Lundi, 10 Décembre 2018 08:57

ico newsletter