Metin Batıhan - MÖ. 3. Binyıl Başlarında Siirt-Botan Vadisi’nde Sosyo-Ekonomik Yapılanma - 12/6/2017

Bitlis Dağları eşiğinde Başur Höyük Bitlis Dağları eşiğinde Başur Höyük Haluk Sağlamtimur
Lundi 12 juin 2017 à 16h à l'IFEA
Metin Batıhan (Université d'Ege)
intervention en turc
dans le cadre de présentations des boursiers de courte durée

inscription avant le 12 juin à midi : https://www.inscription-facile.com/form/l7Ryb3YA7IBq0A2TUDrd

MÖ. 3. Binyıl Başlarında Siirt-Botan Vadisi’nde Sosyo-Ekonomik Yapılanma

MÖ. 4. binyılın sonunda, Geç Uruk Dönemi’ni takiben, Doğu ve Güneydoğu Anadolu yerleşimlerinin çoğunun terk edildiğine ya da boyutlarının küçüldüğüne tanık olmaktayız. Geç Uruk Dönemi’nde görülen merkezileşmenin söz konusu bölgelerde MÖ. 3. binyılın hemen başlarında ortadan kalktığı, Kuzey Mezopotamya’da yerel özelliklerin ön planda olduğu yeni bir kültürel gelişimin varlığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma ile, Siirt-Botan Vadisi’nin Erken Tunç Çağı başlarındaki sosyo-ekonomik-politik ve kültürel yapılanmasının, Başur Höyük verilerine göre ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Botan Vadisi’nde Geç Uruk döneminin çöküşünden sonra, çok bileşenli, aşiret benzeri sosyo-politik yapılanmaların karakteristik özelliklerini tartışmak ve bu bağlamda Botan topluluklarının Anadolu ve Mezopotamya’daki çağdaş diğer topluluklarla ilişkilendiren benzerliklerini ve/veya farklılıklarını ortaya koymak hedeflenmektedir.


 
Lu 2363 fois Dernière modification le Mardi, 13 Juin 2017 14:33

ico newsletter