24
Şub
2020

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Müge Ergun [Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED),Çevresel Arkeoloji Bursiyeri]

Yiyecek insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu kadar temini, hazırlanması ve tüketimiyle de sosyal ve kültürel anlamda toplulukları etkileyen temel unsurlardan biridir. Bitkisel yiyecek üretimi olarak da tanımlanan tarım, kendine has dinamikleri ile avcı-toplayıcı yaşamdan ayrışan; doğayla insanın birbirine farklı şekilde bağlı ve bağımlı olduğu bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkar. Söz konusu sunum, insanlık ve doğa tarihindeki bu önemli değişim ile geçmişteki çeşitli yiyecek kültürlerini anlamada arkeobotanik yaklaşım ve araştırma yöntemlerinin nasıl ve ne ölçekte etkili olduğu üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, Erken Neolitik dönem Aşıklı Höyük (MÖ. kal. 8400-7300) topluluğuna odaklanan sunum, "kurda, kuşa, aşa" bereket dileğinin de yansıttığı gibi, yabani ile ehlinin birbirine bağlılığına ve erken tarımsal üretimin doğasına dikkat çeker.

 

Sunum dili Türkçedir

27
Şub
2020

aMiMo/GAR

27/02/2020 6:00 pm -8:00 pm
aMiMo/GAR

Prof. Dr. Jean-François Pérouse (Toulouse-2 Üniversitesi) : « Ölüm perspektifinden uluslararası göç : sayı, sayım ve saymanın ötesinde ne var ? »
Axe AMiMo ve IFEA'nın düzenlediği etkinlik, göç araştırmalar Derneği (GAR) işbirliği ile sunuluyor

Epeyce deneysel olan bu konuşma, genel tespit ve düşüncelerimden ve son zamanlarda incelediğim bir sahadan kaynaklanıyor. Göçmen ölümleri, ilk başta uluslararası göçün risk ve tehlikeler barındırdığını ispatlayan, sayısal bir delil olarak sunuluyor ve çoğu zaman bu ölümler, göç sürecini erken sonlandıran, vicdan sahibi kimseler, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve kamu güvenliği sorumlularını yakından ilgilendiren müessif bir kaza olarak görülüyor. Sayı/sayım/sayma boyutunun ötesinde, göç araştırmacılarının dikkatini ise pek fazla çekmiyor. Bu sessizliğe karşı hissettiğim rahatsızlıktan dolayı, İzmir Doğançay mezarlığının içinde açılan “ölü mültecilerin adası” üzerinde çalışmalara başladım. Bunun neticesinde, uluslararası göçmenlerin ölümünün, vicdanımıza hitap eden müessif bir vaka olmasının yanı sıra hem dünya vatandaşı olarak hem de göç araştırmacısı olarak, farklı bir açıdan ele alınması gereken bir gerçek olduğu kanısına vardım. Bu amaçla, oluşturulması gereken program üç ana maddeden oluşmaktadır: 1) isimsiz sayımlardan kaçınarak, ölümü kişiselleştirmek ya da insanlaştırmak 2) ölümü mekansallaştırmak ve bağlamlaştırmak 3) ölümü sosyalleştirmek ve de siyasallaştırmak. 

 

Biyografi

JEAN-FRANÇOIS PÉROUSE  1994’te ‘Angora’dan Ankara’ya Bir Başkentin Doğuşu (1919-1950)’ isimli doktora teziyle sosyal coğrafya-şehircilik alanlarında doktora derecesini aldı. 1999’un Eylül ayından itibaren İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor (Marmara Üniversitesi, Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü-IFEA, Galatasaray Üniversitesi, GSMSÜ…). IFEA bünyesindeki İstanbul Şehir Gözlem Merkezi’nde (Observatoire Urbain d’İstanbul) araştırmalar uzun süre araştırmalar yürüttü. Halen EJTS (European Journal of Turkish Studies, www.ejts.org) dergisinin yayın kurulunda bulunuyor. Yazdığı ve editörlüğünü yaptığı kitaplar arasında, Villes du Tiers Monde (Hâtier, 1993), La Turquie en Marche (La Martinière, 2004), Villes et Risques (Economica/Anthropos, 2006) ve İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri. Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek (İletişim, 2011; 2014: 2. Baskı) bulunmaktadır.

Sunum dili Türkçedir

28
Şub
2020

İstanbul'da altyapılar ile doğa ve kentsel toplumun arayüzü

İstanbul'da altyapılar ile doğa ve kentsel toplumun arayüzü

İstanbul Şehir Gözlem Merkezi İstanbul’un çevrelerini keşfetmeye devam ediyor. Bu kez doğal alanların ve kentsel alanların arasındaki farklı sınır ve sınır biçimlerini sorgulamaktadır.
Şehir gezileri, bu iki alan arasındaki dönum noktası olan sosyo-teknik altyapıya dayanmaktadır (çünkü bunların gelişimi hem teknik bağlamda hem de bir veya daha fazla ortamla ilişkilidir): baraj, ulaşım hatları, kanal veya üniversite kampüsleri. Bu şehir gezileri, büyüyen bir şehrin sınırlarını keşfetmeyi ve içindeki dinamikleri gözlemlemeyi amaçlamaktadır ; farklı sosyal grupların doğa ile olan ilişkilerini vurgulamaya çalışmaktır. Ayrıca şehir sınırlarının yeniden yapılandırılmasında altyapının rolü ve sınır ile süreksizliği biçimlemktedir.
Şehir gezileri ayrıca İstanbul Şehir Gözlem Merkezi arşivlerini de beslemektedir.
Bu anlamda, her ziyaret İŞGM'in blogunda yazılı bir rapor olarak sonuçlanacaktır ve IFEA'nın görsel arşivlerini zenginleştirecek fotoğraflar eklenmesini sağlayacaktır.

16
Mar
2020

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Çift Konferans:

  • Toplumsal cinsiyeti ararken… İkili karşıtlıkların ötesine geçmek: Aşıklı Höyük’te toplumsal cinsiyet arkeolojisi, zorluklar ve olanaklar

Sera Yelözer (Doktor adayı, İstanbul Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toplumsal cinsiyet arkeolojisi, modern arkeolojik yöntemler ve teorik yaklaşımlar ile buluşana dek, arkeolojik düşünce tarihine etki etmiş birçok eşiği aşar. Kadınların da geçmişin aktif özneleri olduğunun vurgulanmasıyla başlayan bu yolculukta son yıllarda öğrenme, yaş, tecrübe ve cinsiyet gibi faktörler bir arada ele alınmaktadır. Bu konuşmada, yerleşik yaşam biçimine geçiş sürecinde kimliklerin nasıl kurgulandığı, Orta Anadolu Bölgesi’nin ilk yerleşik topluluklarından Aşıklı Höyük özelinde sorgulanacaktır. Ölü gömme uygulamaları, materyal kültür ve biyoarkeolojik verinin karşılaştırmalı bir okuması ile, Aşıklı’da cinsiyet, yaş ve materyal kültür arasındaki ilişki, ve bunların ölü gömme ritüellerine yansımaları tartışılacaktır. Bu tartışma ile, arkeolojide toplumsal cinsiyet çalışmalarında karşılaşılan metodolojik zorluklar ve bunları aşmak adına toplumsal cinsiyet arkeolojisinde yeni teorik yönelimlerin sunduğu olanaklar da ele alınacaktır.

Sunum dili Türkçedir

 

  • Batı Anadolu Prehistoryasında Kil Obje Üretiminde Yaşa ve Cinsiyete Dayalı İş Bölümünün Belirlenmesi

Aysel Arslan (Doktora Adayı, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dalı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Arkeolojik buluntular, bu eserleri üreten topluluğun sosyal yaşamıyla yakından ilişkili ve bu topluluğun yaş, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramalarını nasıl yorumladığıyla ayrılmaz bir biçimde bağlantılıdır. Yapılan işlerin çeşidi kültürden kültüre değişiklik gösterse de toplumsal cinsiyet, yaş ve sosyal sınıf, pek çok toplumda kimin ne iş yaptığını belirlemede birincil etmendir. Bu çalışma, Neolitik dönemde Batı Anadolu’da kil buluntuların üretiminde belli bir iş bölümü olup olmadığını tespit etmeyi amaçlar. Bunları kimin yaptığı sorusunu cevaplayabilmek için kil buluntularda ele geçen parmak izleri ölçülmektedir. Parmak izi analizi, yaş ve cinsiyet tespiti açısından hem modern hem antik popülasyonlarda dikkate değer sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada belli yaş ve cinsiyet grubuna mensup kişilerin belli tipte buluntu gruplarının üretiminde aktif rol oynayıp oynamadıkları değerlendirilecektir.

Sunum dili Türkçedir

 

Şubat   2020
P S Ç P C C P
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29