14
Kas
2019

Yanardağın dansı, İstanbul işgal altında 1918-1923

14/11/2019 10:00 am - 15/11/2019 2:30 pm
Yanardağın dansı, İstanbul işgal altında 1918-1923

Yanardağın dansı, İstanbul işgal altında 1918 - 1923

Frédéric Hitzel (CNRS, CETOBaC-EHESS) ve Timour Muhidine (CERMOM, Inalco) düzenlediği etkinlik,
IFEA'nın müdürü, Bayam Balcı işbirliği ile sunuluyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın oluşturduğu kaos ortamı içinde unutulmuş olmakla birlikte, Osmanlı başkentinin işgali Türklerin gözünde bir efsaneye dönüşmüştür: imparatorluğun ve halifeliğin yabancı ordular tarafından ilk (ve tek) kez fethi ve İngiliz, Fransız ve İtalyanların dört yıllık varlığı kentteki Yunanlar tarafından ilk başlarda bir kurtuluş gibi görülse de, Türkler için bu dayanılmaz bir utanç olarak bilinmektedir. İşgalden kısa bir süre sonra farklı gruplar ortaya çıkar: serbest bir kentin özgürlüğünden yararlanan yeni zengin iş birlikçiler, kentteki yabancı varlığına ayak uyduran ancak mahrumiyet içinde yaşamaktan memnun olmayan bir çoğunluk ve Anadolu isyanının partizanları, Kemalistler.

We are no longer accepting registration for this event

11
Ara
2019

Kitap tanıtımı: “Avrupa’da Popülizm ve Miras”

Kitap tanıtımı: “Avrupa’da Popülizm ve Miras”

Kitap tanıtım dili Türkçedir

“Populism and Heritage in Europe”- Avrupa’da Popülizm ve Miras-  kendi gündemlerini öne çıkarmak ve azınlık grupların Avrupa toplumuna kabul edilmesini engellemek için belirli siyasi aktörler tarafından kullanılan Avrupa mirası ve milli mirasa ilişkin popüler söylemleri inceliyor. Çalışma, korku siyasetinin miras ve kimlik kavramları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu sorgularken, güncel olay ve krizlerin sağ kanat popülist partilerin destekçileri tarafından gündeme getirilen Avrupa’ya dair hatıra ve kimlikleri nasıl etkilediğine de bakıyor. Kitap, altı ülkede gerçekleştirilen niteliksel saha çalışmasına dayanarak Avrupa karşıtı kimliklerin sağ kanat-popülist bireyler tarafından nasıl dile getirildiğine ilişkin bir analiz ortaya koyuyor. Bu tip siyasi partilerin program, beyanat ve resmi evraklarına ilişkin bir inceleme yaparken, partilerin yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Avrupa karşıtlığı, Avrupalı mekanda küreselleşme ve uluslararası ticareti finansal kriz ve mülteci krizinin vurduğu kitleleri harekete geçirmek için nasıl araçsallaştırdığını ele alıyor. Kaya, popülist hareketlerin taraftarları ile gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlara dayanarak, bu bireylerin yerli ve popülist söylemleri benimsemesine ilişkin temel motivasyonlarına ışık tutuyor. Aynı zamanda bu tip partilerin ve destekçilerinin geçmişi ve mirası nasıl kullandıklarına dair kapsamlı bir analiz yapıyor. “Populism and Heritage”, Popülizm ve Miras, güncel zamanların en tartışmaya açık akımlarından birini özgün bir biçimde aydınlatıyor. Bu nedenle, miras çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve tarih alanlarında çalışanlar için son derece ilginç bir kaynak teşkil ediyor.

November   2019
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30