24
Şub
2020

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Müge Ergun [Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED),Çevresel Arkeoloji Bursiyeri]

Yiyecek insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu kadar temini, hazırlanması ve tüketimiyle de sosyal ve kültürel anlamda toplulukları etkileyen temel unsurlardan biridir. Bitkisel yiyecek üretimi olarak da tanımlanan tarım, kendine has dinamikleri ile avcı-toplayıcı yaşamdan ayrışan; doğayla insanın birbirine farklı şekilde bağlı ve bağımlı olduğu bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkar. Söz konusu sunum, insanlık ve doğa tarihindeki bu önemli değişim ile geçmişteki çeşitli yiyecek kültürlerini anlamada arkeobotanik yaklaşım ve araştırma yöntemlerinin nasıl ve ne ölçekte etkili olduğu üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, Erken Neolitik dönem Aşıklı Höyük (MÖ. kal. 8400-7300) topluluğuna odaklanan sunum, "kurda, kuşa, aşa" bereket dileğinin de yansıttığı gibi, yabani ile ehlinin birbirine bağlılığına ve erken tarımsal üretimin doğasına dikkat çeker.

 

Sunum dili Türkçedir

Bu etkinlik için artık kayıt alınmamaktadır

16
Mar
2020

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Çift Konferans:

  • Toplumsal cinsiyeti ararken… İkili karşıtlıkların ötesine geçmek: Aşıklı Höyük’te toplumsal cinsiyet arkeolojisi, zorluklar ve olanaklar

Sera Yelözer (Doktor adayı, İstanbul Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toplumsal cinsiyet arkeolojisi, modern arkeolojik yöntemler ve teorik yaklaşımlar ile buluşana dek, arkeolojik düşünce tarihine etki etmiş birçok eşiği aşar. Kadınların da geçmişin aktif özneleri olduğunun vurgulanmasıyla başlayan bu yolculukta son yıllarda öğrenme, yaş, tecrübe ve cinsiyet gibi faktörler bir arada ele alınmaktadır. Bu konuşmada, yerleşik yaşam biçimine geçiş sürecinde kimliklerin nasıl kurgulandığı, Orta Anadolu Bölgesi’nin ilk yerleşik topluluklarından Aşıklı Höyük özelinde sorgulanacaktır. Ölü gömme uygulamaları, materyal kültür ve biyoarkeolojik verinin karşılaştırmalı bir okuması ile, Aşıklı’da cinsiyet, yaş ve materyal kültür arasındaki ilişki, ve bunların ölü gömme ritüellerine yansımaları tartışılacaktır. Bu tartışma ile, arkeolojide toplumsal cinsiyet çalışmalarında karşılaşılan metodolojik zorluklar ve bunları aşmak adına toplumsal cinsiyet arkeolojisinde yeni teorik yönelimlerin sunduğu olanaklar da ele alınacaktır.

Sunum dili Türkçedir

 

  • Batı Anadolu Prehistoryasında Kil Obje Üretiminde Yaşa ve Cinsiyete Dayalı İş Bölümünün Belirlenmesi

Aysel Arslan (Doktora Adayı, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Dalı This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Arkeolojik buluntular, bu eserleri üreten topluluğun sosyal yaşamıyla yakından ilişkili ve bu topluluğun yaş, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramalarını nasıl yorumladığıyla ayrılmaz bir biçimde bağlantılıdır. Yapılan işlerin çeşidi kültürden kültüre değişiklik gösterse de toplumsal cinsiyet, yaş ve sosyal sınıf, pek çok toplumda kimin ne iş yaptığını belirlemede birincil etmendir. Bu çalışma, Neolitik dönemde Batı Anadolu’da kil buluntuların üretiminde belli bir iş bölümü olup olmadığını tespit etmeyi amaçlar. Bunları kimin yaptığı sorusunu cevaplayabilmek için kil buluntularda ele geçen parmak izleri ölçülmektedir. Parmak izi analizi, yaş ve cinsiyet tespiti açısından hem modern hem antik popülasyonlarda dikkate değer sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada belli yaş ve cinsiyet grubuna mensup kişilerin belli tipte buluntu gruplarının üretiminde aktif rol oynayıp oynamadıkları değerlendirilecektir.

Sunum dili Türkçedir

 

 

Şubat   2020
P S Ç P C C P
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29