Les voies de la citoyenneté

7-10 octobre 2018 SALT Galata

Excursions urbaines

La transformation urbaine de Gaziosmanpaşa : historique, acteurs et projets

8th IFEA Archaeology Meetings

Anatolian Landscapes Inhabiting Asia Minor in Antiquity

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Anadolu askeri mimarisi bugün hala, Makedonyalı imparatorların Bizansı fethinden Osmanlıların iktidarı ellerine geçirmesine kadar olan dönemin izlerini taşır.
Şubat 2009'ta Prof. Dr. Hansgerd Hellenkemper'ın sunumuyla başlıyacak bu seminerin amacı, Türkiye (Konstantinopolis, Ani, ve Nicaea gibi) ve çevre bölgelerinde (Gürcistan, Ermenistan, Suriye v.b.) bulunan önemli savunma alanlarını tanıtmaktır.
Seminerin ayrıntılı programı hazırlanmaktadır.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adreslerine yazarak detaylı programa ulaşabilirsiniz.

10. ve 15. yüzyıllar arasındaki dönemde, Anadolu bölgesinde çeşitli jeopolitik değişimler yaşandı. Makedonyalı imparatorların Bizansı fetihlerinden itibaren başlayan ve 1453'te Konstantinopolis'in fethiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun iktidarının doruğa çıktığı dönemde, Anadolu bölgesi, çeşitli imparatorlukların ve krallıkların ortaya çıkışını ve yok oluşunu beraberinde getiren çok sayıda çatışmaya sahne olmuştur. Söz konusu iktidar sahipleri Bizanslılar, Selçuklular, Haçlılar, Ermeniler, Osmanlılar ve diğerleriydi.
Bu geniş alana yayılmış kaleler dönemin şahitleridir. Bunların incelenmesiyle öğreneceğimiz çok şey vardır: Bir yandan genel bir bakışla belli bir bölgede jeostratejik ve siyasi konuları tahlil edip, diğer yandan daha ayrıntıcı bir bakışla, bir yerin mesela bir kalenin veya şehrin surlarının savunma ve mimari tekniklerini ve bunların gelişimini inceleyeceğiz. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin kapsadığı alan çok verimli bir bölgedir; çünkü bu topraklar büyük imparatorlukların merkezleri olduğu gibi, aynı zamanda da kültürlerin kesiştiği en önemli bölgelerden sayılır: batısında Balkanlar ve Yunanistan, güneydoğusunda Arap dünyasi, doğusunda İran, kuzeydoğusunda ise Kafkasya bölgesiyle bağlantıları vardır. Ayrıca Haçlılar vasıtasıyla ya da ticari ve diplomatik alışverişlerle bu bölgenin Batıyla direk bağlantılarının olduğunu da unutmamalıyız.
O halde bu seminer vasıtasıyla Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve diğer tarihi dönemler üzerine çalışan araştırmacılar (arkeoloji, tarih ve mimari tarihi alanından gelen araştırmacılar, hocalar ve öğrenciler) ortak bir konu çevresinde bir araya gelecek. Bu konu askeri mimaridir. Üzerinde çalışacağmız örnekler hem Türkiye'den, hem de Anadolu'yu çevreleyen bölge ve kültürlere ait olacak. Böylece, yerel araştırmacıların daha hakim oldukları örnekleri diğerleriyle karşılaştırma olanağı bulacaklar.
Bu seminer dizisi, sadece konunun uzmanlarına değil, aynı zamanda kültürel mirasla ilgilinen kişilere (mimarlar, restoratörler hatta siyasi aktörler) ve genel olarak herkese yönelik olarak düzenlendi.
Seminerler Şubat 2009 itibariyla yaklaşık olarak ayda birkez düzenlenecek. Her seansta uzmanlar tarafından (tarihçi, arkeolog) hazırlanmış bir veya iki konferans verilecek. Konuşmadan sonra sorular, fikirler ve eleştiriler için zaman yaratılacak. Seminere katılanlar ve konuşmacılar küçük bir aperatif eşliğinde samimi bir ortam yaratma imkanı bulacaklar.