Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

{tab=Araştırma Alanları}

Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırmacılar tarafından yapılan farklı konulardaki araştırma programları 4 farklı disiplinlerarası araştırma alanı çevresinde eklenmlenmiştir.
ARCH OTTO  CONT

Fransa'nın uzun yıllardır yürüten Bizans ve Selçuklu tarihi ve arkeoloji çalışmaları canlı tutmak için

{tab=Gözlem Merkezleri}

Güncel çalışmalara adanmış iki gözlem merkezi vardır : İstanbul Gözlem Merkezi (OUI), Türk Siyaseti Gözlem Merkezi(OVIPOT) 

Bakü'deki Kafkasya Gözlem Merkezi 2003-2016 yıllar arasında IFEA'ya bağlı bir şube idi. 

OUI OVIPOT ODC


{tab=Çapraz Araştırmalar}

IFEA’nın alanlararası araştırmalarının en küçük ama en kuvvetli ortak paydası, Türkiye ve Osmanlı toprakları ile bu coğrafyanın dilleri olup çalışmalar, bu sahalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Enstitümüzün kimlik ve uzmanlığını kısmen belirleyen bu alanlar aşağıda kısaca sunulmuştur. Bunlar, enstitü programına alınmış çalışma ve bilimsel toplantılar sayesinde somutlaştırılmaktadır.
  1. Anadolu'daki miras sorunsalı: Mirasın oluşum, tanım, tasnifi ve mirası işletme yolları
  2. Anadolu ve Akdeniz: Türkiye’de Akdeniz nasıl algılanıyor? Akdeniz’e aidiyet duygusu neye dayanıyor? Miras ve çevre ile ilgili konular bir Akdeniz bilincinin uyanışına katkıda bulunuyor mu?

{tab=Ortak Projeler}

{/tabs}