L'IFEA recrute un.e pensionnaire scientifique pour le pôle contemporain.

Prise de fonction en septembre 2021, candidatures reçues jusqu'au 15 octobre sur la plateforme de recrutement PASTEL du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Araştırma birimleri

Araştırmacılar projelerini, birçok araştırma dalının birbiriyle kesiştiği IFEA araştırma birimleri bünyesinde yürütmektedir. Arkeoloji Biriminin sorumlusu Néhémie Strupler’dir, Tarih Birimi sorumlusu Denis Hermann'dir; Güncel Çalışmalar Birimi ise Sümbül Kaya yönetimindedir. 

Gözlem Merkezleri

Güncel meseleler alanında araştırma yürütenlerin danışıp, kaynaklara ulaşabilecekleri bir yer mahiyetindeki, İstanbul Şehir Gözlem Merkezi ve Türk Siyaseti Gözlem Merkezi olmak üzere, iki gözlem merkezindeki çalışmalar Güncel Çalışmalar Birimi’nin bünyesinde sürdürülmektedir. Ayrıca 2003 yılında kurulan Bakü’deki Kafkasya Gözlem Merkezi de IFEA’ya bağlı eski bir gözlem merkezidir ve Ağustos 2016’da kapatılmıştır.

Birçok araştırma dalının kesişiminde yürütülen çalışmaların ortak noktası Türk dünyası ve bu topraklarda konuşulan dillerdir. Enstitümüzün yayınları veya etkinlik programı yoluyla bu çok yönlü araştırmalara görünürlük kazandırılmaktadır.