COVID-19

La bibliothèque reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre
Yeni bildiriye kadar kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

İstanbul Şehir Gözlem Merkezi ve IFEA Harita Atölyesi’nin birincil misyonu IFEA’nın yüzlerce orijinal ve çoğaltılmış (kağıt ve dijital olarak) harita koleksiyonunu yönetmektir (restorasyon, halkın kullanıma sunma, değişim politikası). Kağıt harita fonunun bir katalogu mevcuttur ve en değerli belgeler restorasyondan sonra kullanılabilmesi için dijital ortama aktarılmıştır.

İstanbul ve Türkiye üzerine olan dijital plan ve haritalardan oluşan bir veri bankası oluşturulmaktadır. Harita Atölyesi Coğrafi Bilgi Sistemi’ne (CIS) sahiptir. Harita Atölyesi kendi araştırmacılarına olduğu kadar genel olarak İstanbul ve Türkiye üzerine çalışan araştırmacılara hizmet sağlamaktadır (istatiksel ya da diğer verilerden yola çıkarak tematik haritaların oluşturulması). CIS sistemiyle bir bilgi ve belge merkezi olan OUI’de toplanan bilgilerin düzenli ve kolay bir şekilde güncellenmesi sağlanarak, coğrafi araştırma yapanlara güncellenmiş ve kalıcı bilgiler sunulmasını sağlar. Harita atölyesi son dönemlerde gerçekleştirilen Türkiye ve İstabul harita fonlarından yola çıkarak tematik haritalar gerçekleştirebilmekte ve nümerik olarak orijinal çalışma elgeleri sunmaktadır (CD’ye taranmış eski ya da yeni haritalar).

russe istanbul s

Harita Atölyesinin Yayınları :

CDROM "L'atlas électronique de la croissance d'Istanbul du XVIIIème siécle à nos jours" (version Française 30 juin 2005 - version Turque et Anglaise à paraitre en 2010)
CDROM "Atlas de l'Empire Ottoman" - Hellert - MMSH - CNRS et IFEA 2007
"Les plans d'assurance-incendie de Charles Edouard Goad (Istanbul)", Mairie d'Istanbul / ifea - 2008, livre grand format
CDROM "Atlas Kiepert d'Asie Mineure" - en cours de publication 2009/10, MMSH - CNRS et IFEA

pochette atlas