COVID-19

La bibliothèque reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre
Yeni bildiriye kadar kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

PROGRAM

Sabah (10:00-12:30) Açılış : Elise Massicard (IFEA) Memurların Eğitimi, Hukuk, Uzmanlık ve Medya Arasında Kalan Siyaset Bilimi: Tamamlanamamış Bir Özerkleşme mi?


llter Turan (Bilgi Üniversitesi)
"From Administering the Realm to Studying Politics: the Development of Political Science in Turkey", 

Jean-François Bayart (CNRS/Sciences-Po/CERI) 
"Siyaset Biliminde "uzaklaşma"nın önemi (Verfremdungseffekt): Fransa örneği üzerinden düşünceler
Tartışma

ModeratörElise Massicard (IFEA, Istanbul)

Öğleden sonra (14:30-17:00) Günümüzde Siyaset Bilimi Alanında Araştırma Yapmak: Zorluklar, İşleyiş Şekilleri ve Kamusal Alanda Söz Alma Biçimleri


Zeynep Gambetti (Boğaziçi Üniversitesi)
"Türkiye'de Siyaset Bilimi'nde Sansür ve Otosansür Mekanizmaları"

Rémi Lefebvre (Reims Üniversitesi)
"Fransa'da Siyaset Bilimi Çalışmalarının Nasıl Kullanıldığı Üzerine. Sosyalist Parti Hakkında Araştırma Siyaseti"

Moderatör : Ferhat Kentel (Şehir Üniversitesi)