COVID-19

JUSQU'AU 15 AVRIL 2020
Tous les événements sont annulés
La bibliothèque est fermée au public
15 NİSAN TARİHİNE KADAR
Tüm etkinlikler iptal
Kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Araştırma alanının tanıtımı | İşbirlikleri | Etkinlikler

Bu doğrultuda yer alan araştırmaların amacı Türkiye’deki çağdaş kültür üretim koşullarını, gelişimlerini, onları harekete geçiren mantığı ve bu ürünleri ortaya koyan sanatçıları araştırmaktır.

Türkiye, çağdaş tasarımın mekanizmalarını, değerlerini  ve yapılarını dahi etkileyen ve değiştiren  ve etkileri özellikle de İstanbul’da son derece belirgin olan derin bir ekonomik ve teknolojik bunalım döneminden geçmektedir.

Türkiye’de, 20. yüzyılın son yirmi yılından beri büyük ölçüde gelişim gösteren hayırseverlik ve mesenlik girişimleri – üniversitelerin kurulması, müze ve sanat galerilerinin açılması, uluslararası kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, festivaller, kültürel mirasın yeniden değerlendirilmesi, televizyon kanallarının artması - genellikle kültür politikalarının son dönemdeki en yeni  ve belirgin aktörleri olan büyük aileler tarafından kurulmuş özel vakıflar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kültürel uygulamalar kültürü araçsallaştıran şehri de dönüştürürler:  yoksul mahallelerinin düzenlemesi, yeni merkezler oluşturulması, kültür mirasının ve böylece kentsel alanın değerlendirilmesi. Metropolleştirme  ve kentsel pazarlama mekanizmaları, uluslararası arenadaki metropoller yarışında  büyük metropollere yarar sağlayan kültürel araç ve etkinliklerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle,  İstanbul söz konusu olduğunda son derece belirgin olan bu mekanizmalar araştırılmayı hak etmektedir.

Bu araştırma ekseninin amacı kültürel ürünlere yön veren aktörlerin, kimliğini, doğasını, bu alandaki uygulamalar için geçerli olan ulusal ve uluslararası mantığı yeniden düşünmektir. Liberal değerlerin etkisinde ortaya çıkan ve yeni-osmanlıcı olarak adlandırılan kesim ve  halihazırdaki cumhuriyetçi ve Batıcı burjuvazisinin izlerini taşıyan kültür ürünlerinin dinamiklerini anlamak için birden fazla disiplin alanına başvurmak gereklidir: kentsel planlama, ekonomi, turizm, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi ya da iletişim gibi.

Bu nedenle, bu çalışmaya birçok araştırma etabı dahil edilmelidir: kamu ve özel sektör ağlarının incelenmesi, bölgesel stratejiler, kentsel alanların mantığı,  ayrımcılık olgularının analizi ( kültürel ve coğrafi ), kültür mallarının yerel ya da uluslararası piyasalarının mantığı, kültür üretimi oluşumları ve sanayileri,  bu gelişme süreçlerindeki eşitsizlikler, ya da, kamu ve özel müzelerin yanı sıra kültürel etkinlikler ve festivaller tarafından gündeme gelen rakip hafızaların araştırılması gibi.

Kurumlarla işbirlikleri

  • CETOBaC (UMR 8032 EHESS-CNRS-Collège de France)
  • Şehir Üniversitesi (Istanbul)
  • Galatasaray Üniversitesi, (Istanbul)
  • TÜBITAK
  • Turizm ve Kültür Bakanlığı
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bu araştırma eksenine bağlı etkinlikler