Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Can  Binan , Prof.Dr.
Yıldız Teknik üniversitesi, Istanbul, Türkiye

Modern anlamda Mimari koruma konusunda Türkiye için bir tarih yazmak gerekirse bunun önemli bir kısmında sahne İstanbul ve Boğaziçi olacaktır. Boğaziçi alanında Mimari mirasın korunması sürecinin tarihi ve aşamaları kentin bu bölgesinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras potansiyeli bağlamında  Türkiye Koruma tarihinin yapıtaşlarını oluşuran uygulamalar ve kavramsal yaklaşımları gözler önüne sermektedir. İzlerini  hala bünyesinde barındırmakta  olan günümüz Türkiye’si Koruma alanı’nı,güçlü yönleri, zayıflıkları, potansiyeli, ve tehlikeleri ile anlamanın yolu bu süreci analitik bir bakış ile çözümlemekten geçmektedir.