Üç Denizin Arasında. Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları / Entre Trois Mers. Cartographie ottomane et française des Dardanelles et du Bosphore

Jean-François Pérouse (dir.) Üç Denizin Arasında. Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları / Entre Trois Mers. Cartographie ottomane et française des Dardanelles et du Bosphore, İzmir, Arkas Sanat Center, 2016. 

3 Denizin Arasında: 17. yüzyıldan 19. yüzyıla Osmanlı ve Fransız Boğaz Haritaları “sergisi, jeopolitik açıdan büyük öneme sahip İstanbul ve Çanakkale boğazlarının Fransız ve Osmanlılar tarafından nasıl haritalandığını karşılaştırmalı olarak inceliyor.

Büyük bölümü ilk kez sergilenen bu haritalar aynı zamanda deniz yolu ulaşımı. Antik Çağ'da bu bölgelerde bulunan yerleşimler, ordu ve silahlı kuvvetlerin sahip olduğu yerleşkeler, civardaki kırsal ve ekilebilir alanlar, coğrafi ve kültürel sınırlar gibi pek çok konu hakkında da fikir vermektedir.

Böylelikle, yüzyıllardır yakın temas halinde olan Osmanlı ve Fransız devletlerinin birbirleriyle ilişkisine de ışık tutmaktadır.

Yazar: Jean-Louis Bacque-Grammont , Faruk Bilici , Dejanirah Couto , Segolene Debarre , Mitia Frumin , Feza Günergün , Catherine Hofmann , Pascal Lebouteiller , Jean-François Perouse , Brigitte Schmauch , A. M. Celal Şengör