L. Lamrhari : "Lisede Birinci Dünya Savaşı. Fransız ve Türk müfredatları arasında bir karşılaştırma"

Loubna Lamrhari, "Lisede Birinci Dünya Savaşı. Fransız ve Türk müfredatları arasında bir karşılaştırma", Toplumsal Tarih 243, Mart 2014
dans le cadre du numéro spécial sur la Première Guerre mondiale "Birinci Dünya Savaşı'na Yeni Yaklaşımlar".

Voir les recherches sur la Première Guerre mondiale à l'IFEA