• C. Marro - After the Ubaid. Interpreting changes from the Caucasus to Mesopotamia at the dawn of urban civilization (4500-3500BC) Varia Anatolica XXVII

   logo persee

  Catherine Marro (dir.), After the Ubaid. Interpreting changes from the Caucasus to Mesopotamia at the dawn of urban civilization (4500-3500BC). Papers from The Post-Ubaid Horizon in the Fertile Crescent and Beyond, International Workshop held at Fosseuse, 29th June-1st July 2009, Istanbul, Paris, IFEA - De Boccard 2012 ISBN 9-782362-450075

  The time period between the end of the Ubaid and the beginning of the Uruk expansion is one of the least known, yet most important eras in the ancient history of the Middle East. This era, which is often referred to as the "Post-Ubaid" period, is marked by major structural changes such as the rise of social hierarchies, technological innovations and economic reorganisation, which eventually led to the emergence of proto-states and cities. The recent finding of "Post-Ubaid-related" sites in regions deemed to be located far beyond the Ubaid purview, such as Cilicia, Cappadocia or the south Caucasus, has added another dimension to this picture: these sites suggest that the organic relationships more or less implicitly established between the "Post-Ubaid horizon" and the Ubaid world may in fact be much weaker than once thought. Through a systematic review of contemporary artefacts retrieved from recent and less recent excavations in the south Caucasus, eastern Anatolia and the Fertile Crescent, this book is an attempt to assess the available data from a broader, that is not Mesopotamian-specific, perspective.

 • II. IFEA Arkeoloji Buluşmaları 14-15/11/2011

  14-15 Kasım 2011
  tarihlerinde CEZAYİR Salonunda (Hayriye Cad 16, Galatasaray, Beyoğlu, 34425 İstanbul) düzenlenecek olan Ikinci IFEA Arkeoloji Buluşmaları’na katılmanızdan mutluluk duyacağız.

  KENTTE ÖLÜM

  Tunç Çağı başlangıcından Roma Dönemine kadar, Anadolu’da intra-muros gömüler: adetler, kontekstler ve etkiler

 • IIe Rencontres d'Archéologie 14-15/11/2011

  14-15 Novembre 2011
  2èmes Rencontres d'archéologie de l'IFEA :

  Le Mort dans la ville

  Pratiques, contextes et impacts des inhumationsintra-muros en Anatolie, du début de l’Age du Bronze à l’époque romaine.

   

  L'IFEA organise cette année la deuxième session des "Rencontres d'Archéologie". Le thème de ces rencontres portera sur les sépultures intra-muros du début de l'âge du bronze à la fin de la période romaine.

  Les Rencontres d'Archéologie de l'IFEA bénéficient du soutien financier de TOTAL Turquie.TOTAL_LOGO_COUL_Q

 • Karadeniz Bölgesi

  karadeniz

  Fransız kazı ve arkeolojik Çalışmalar  
  Kaynakça unsurları Araştırma ve Tez projeleri

  Fransız kazı ve arkeolojik çalışmalar

  Kastamonu

  carte kastamonuKastamonu bölgesinde arkeolojik keşif (1995-1998)

  Aslı Erim-Özdoğan (Istanbul Univ.), Catherine Marro (UMR 5133), Aksel Tibet(IFEA)
  İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle yapılan arkeolojik keşfin amacı, Kafkas, Anadolu ve Balkanlar arasındaki kültürel etkileşim sorunsalı çerçevesinde, protohistorya ve Hitit siteleri sayımıdır.

  Daha fazla bilgi için : 1995-1997 yılları arası kampanya sonuçlarıAnatolia Antiquada yayınlanmıştır.

  Sinop

  Zeytinlik ve Demirci bölgeleri çömlek/ amfora atölye kazıları (1994-1997, 2000)

  Yvon Garlan (Reims Univ.), Dominique Kassab-Tezgör (Bilkent Univ.), İsmail TatlıcanFuat Dereli (Sinop Müzesi)sinop
  Sinop’un 15 km güneyinde bulunan, Demirci köyündeki çömlek/ amfora atölye kazısı, bu bölgenin Roma fırın morfolojisi öğrenmeyi ve 2. veya 3. yy. ya da 6. veya 7 yy. da üretilmiş Sinop’un amfora tipolojisini tanımlamayı sağlamıştır. Karadenizin diğer kazı alanlarına, Akdeniz ve hatta İtalya’ya yapılan çömlek/amfora ihraç takibi, Sinop’un ticari ağına değer katmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile başka araştırma ve projeler çalışmalara eklenmiş, Demirci köyünde bulunan fırının benzer bir örneği, Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından yeniden inşa edilmiş ve Fransız-Türk misyon atölyesinde kazılara ayrılan odada sergilenmiş. Sinop’ta, şehrin en yeni çalışmaları dahil olmak üzere hepsini bir araya getirmek amacı ile, 2009 yılında, Uluslararası bir sempozyum yapılmış. Aynı zamanda, 2006 yılında bir takım uluslararası oturum (PATABS) (Production and Trade of the Black Sea Amphorae) Trabzon’a ve Batum’a açılmış. Son olarak, Roma döneminde Karadeniz bölgesine kurulan çömlek/amfora kompleksi içinde üretilen ve Türkiye'nin kuzey kıyı müzelerinde muhafaza edilmek üzere, geliştirme aşamasında olan yeni bir proje eklenmiştir.


  Daha fazla bilgi için : Araştırma raporuRencontres d’Archéologie birinci ciltlinde mevcuttur,HAL-SHSde çevrimci olarak mevcuttur. AyrıcaLes timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue [Varia Anatolica XVI]’a bakınız.  

  Tokat

  sulusaraySulusaray / Sebastopolis-Heracleopolis kaplayan geniş bir nehrin merkezini’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır bölgesinin kuruluşuna kadar ve önemli bir akımın kesişim noktasıdır. Tarihi araştırmalar ve Sulusaray sitesinde yapılan arkeolojik kazılar, Sebastopolis/Heracleopolis Antikçağ ile eşleşen, Hitit döneminden beri yaşam olduğunu göstermekte. Muhtemelen, daimi bir yaşamın olduğu yazılı kaynaklardan ve arkeolojik kalıntılardan silinmiştir.

  Daha fazla bilgi için : Ali Alkan,Sebastopolis Antik Kenti (Tokat-Sulusaray)Yüksek lisans tezi, Ankara Univ. 2004.

  Sulusaray (Sebastopolis du Pont) sitesinde Fransız-Türk Epigrafik keşif (1988)

  Birsel Özcan (Tokat müzesi), Brigitte Le Guen-Pollet (Paris VIII Univ.), Bernard Rémy (Grenoble II Univ.), Michel Amandry (BnF)

  Konstantinopolis Filoloji Yunan Derneğine, 1872 yılında üye olan D. Damon tarafından belirlenen ve kentin mevcut kalıntıların zenginliğini belirlemiş.

  Araştırma, Roma ve Paleo Hıristiyan döneminden 36 yeni yazıt ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.

  Daha fazla bilgi için :Premières inscriptions publiées (yayınlanan ilk yazılar) veLe Guen-Pollet B. Sulusaray (Sebastopolis du Pont).Epigraphica Anatolica sitesinin edebi belgeleri ve yazıları yayınlandı, 13, 51-86.

  Sulusaray-Sebastopolis du Pont kazısı (1990)2aflavonius

  Birsel Özcan (Tokat müzesi), Jacques des Courtils (Bordeaux III Univ.),Brigitte Le Guen-Pollet (Paris VIII Univ.), Bernard Rémy (Grenoble II Univ.)

  Site 1987 ve 1990 yılları arasında kazılmıştır ve son kampanya Jacques de Courtils başkanlığında, Fransız takımı işbirliğiyle yürütülmüştür.

  Şehir merkezi olmasından dolayı, kalıntı ve döküntülerin birikiminden oluşan höyükler en az Hitit dönemine uzandığı tahmin edilmektedir. Hitit döneminden Osmanlı dönemine ulaşmış, bazıları birkaç metre yükseklikte muhafaza edilmiş, yasam izlerini gösteren kalıntılar, gün yüzüne çıkartılmıştır. Özel yapılar ham toprak ile inşa edilirken, aksine büyük kamu binaları taştan yapılmıştır.

  Daha fazla bilgi için : Eski ve yeni çalışmalara ayrılan iki makaleAnatolia Antiqua XVIIIda bulunmaktadır.
  Kazı kampanya sonuçlarıRemy B. (dir.) Pontica I : Recherches sur l'histoire du pont dans l'antiquité [Varia Anatolica VI]’da yayınlanmıştır.

  tertreSulusaray Sebastopolis araştırma projesi. 5000 yıllık hayat ve insanın çevre ile ilişkilisi. Site ve toprağı çalışması. Toplum, ekonomi, tarih (2009-2010, 2011-2012)

  Markus Kohl (HALMA - UMR 8142)

  Çekerek nehrinin vadisinde, antik Skylax şimdiki ismiyle Sulusaray, batıdan doğuya ve kuzeyden güneye eski ve önemli yolların kesiştiği bir hoyuk bulunmakta. Tarihi araştırmalar ve arkeolojik kazılar, en az Hitit döneminden beri yasam olduğunu ve Sulusaray (Sebastopolis/Héracléopolis) antikçağ ile eşleştiğini göstermektedir. Muhtemel daimi bir yaşamın olduğu, yazılı kaynaklardan ve arkeolojik kalıntılardan silinmiş olması mümkündür. Site’nin kültürel mirası ve çevresi, jeolojik ve biyolojik perspektifle, arkeolojik, mimari ve kentsel perspektifle bize, Turizmi geliştirmek için öneriler sunmamızı sağlamıştır. Farklı türlerde turlar tasarlaması, ziyaretçinin uyguluğu ve ilgisine göre, her duruma uygun bir dizi açıklayıcı görsel ve pankartlarla başlatmıştır. Site’nin dokusuna uygun bir logo tasarlamak, doğası ile uyum içinde renkler, ilgi çekici bir sayfa düzeni, özlü ve kolayca anlaşılabilir metinler, tamamlayıcı resimler ve özellikle her pankart üzerine tarihsel bağlamda her öğeyi tanımlamak için zaman ölçeği bulunan bir çizelge eklemeyi amaçlamaktadır.

  Daha fazla bilgi için :Araştırma raporuRencontres d'Archéologie birinci ciltlinde mevcuttur,HAL-SHSde çevrimci olarak mevcuttur.

  Araştırma ve Tez projeleri

  Nicolas Elias « Musiques et danses des montagnes pontiques » Thèse effectuée au Centre de recherche en Ethnomusicologie (LESC-CNRS) sous la direction de Jean During

  IFEA'nın belleği

  Yvon GARLAN (avec la collaboration de Hikmet KARA); Les timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue [Varia Anatolica XVI] 2004

  Michel AMANDRY et Bernard REMY, Pontica II, Les monnaies de l’atelier de Sébastopolis du Pont, [Varia Anatolica X] 1999

  Bernard REMY, Pontica I. Recherches sur l’histoire du Pont dans l’Antiquité, (= Mémoires IX du Centre Jean Palerne de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Antiquité de l’Université de Savoie), [Varia Anatolica V] 1991

  M. Bazin, S. Kançal, J. Thobie, Y. Tekelioglu, coord., Méditerranée et mer Noire entre mondialisation et régionalisation. Actes du colloque international d'Antalya, 11-13 septembre 1997, [Varia Turcica 35], 2000

  Paul Moraux, Une imprécation funéraire à Néocésarée, [Bibliothèque Archéologique et Historique de l'Institut Français d'Archéologie de Stamboul 4] 1959

  Kaynakça unsurları

  Les ouvrages signalés en bleu sont disponibles à la bibliothèque de l'IFEA

  Bakırezer Güven, Demirer Yücel (dir.), Trabzon'u anlamak, İletişim, 2009
  Biryol Uğur (dir), Karardı Karadeniz, İletişim, 2012.
  Brendemoen B., The Turkish dialects of Trabzon: their phonology and historical development. Wiesbaden : Harassowitz, 2002, 2.vol.
  Bruneau Michel (ouvrage collectif), Les Grecs pontiques : diaspora, identité et territoire, Paris, Editions du CNRS, 1998.
  Bryer Anthony, « Greeks and Turkmens: The Pontic Exception » in Dumbarton Oaks Papers, Vol.29, Harvard University, 1975.
  Bryer Anthony, The Empire of Trebizond,Varius Reprints, London, 1980.
  Bryer Anthony, Winfiel David, The monuments of Pontusvol. I et II, Dumbarton Oaks Studies, Washington, 1985.
  Bryer Anthony, Peoples and Settlement in Anatolia and Caucasus, Varius Reprints, London, 1988
  De Planhol Xavier, « À travers les chaînes pontiques », Bulletin de l’Association des Géographes Français n°311-12, 1963.
  Duman Mustafa, Trabzon Halk Kültürü, Heyamola yayınları, 2011.
  Hann Chris, Beller-Hann Ildiko, Turkish region : State, Market and Social Identities on the East Black Sea Coast, School of American Research Press, 2001 TURC
  Meeker Michael E., A Nation of Empire, The ottoman legacy of Turkish modernity, University of California Press, 2002.
  Meeker Michael E., “The Black Sea Turks: some aspects of their ethnic and cultural background”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 2 n°4, Cambridge University Press, 1971.
  Stokes Martin, « Hazelnuts and lutes: Perceptions of changes in a Black Sea Valley » in Paul Stirling, éd, Culture and Economy : changes in Turkish villages.
  Şenel Süleyman, Trabzon bölgesi halk müsikisine giriş, Istanbul : Anadolu Sanat yayınları, 1994.
  Toumarkine Alexandre, Les Lazes en Turquie (XIXe-XX siècles), Cahiers du Bosphore XI, Les éditions Isis, 1995, Istanbul.
  Yerasimos Stéphane, « La communauté grecque de Trabzon au XIXème siècle », Hommes et idées dans l'espace ottoman, Les éditions Isis, 1997, Istanbul
  Zaman Mehmet, Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nda Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniv. Yay. No: 960, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 105, Araştırma serisi No: 75, Erzurum, 2007
 • Varia Anatolica I à XIX

  Les volumes parus sont disponibles sur Persée logo persee