• Dominique KASSAB TEZGOR

  Dominique KASSAB TEZGÖR

  Professeur
  Université de Bilkent
  Fine Arts Department
  Faculty of Art, Design and Architecture
  TR - 06800 Bilkent - Ankara
  Tél.: (+90 312) 290 18 85 - Fax: (+90 312) 266 41 36
  E-Mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
  Chercheur associé à l'équipe HeRMA, université de Poitiers
  Chercheur associé à l'équipe l'IFEA, Istanbul.
 • Fouilles et projets de recherche à Sinope

  Dominique Kassab Tezgör
  Professeur, Fine Arts Department,
  Faculty of Art, Design and Architecture,
  Université de Bilkent, Ankara
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSD. Kassab Tezgör - Fouilles et projets de recherche à Sinope

  Résumé : Les fouilles de l'atelier amphorique de Demirci, à 15 kilomètres au sud de Sinope, ont permis de connaître la morphologie des fours romains de cette région et d'établir la typologie des amphores sinopéennes produites entre le 2e  ou 3e s. et le 6e ou 7e s. pC Le suivi des exportations de ces amphores dans d'autres sites de mer Noire, en Méditerranée et même en Italie, a mis en valeur l'important réseau commercial de Sinope. D'autres recherches et projets se sont greffées à ces travaux en collaboration avec le Ministère de la Culture et du Tourisme, un four à l'identique de ceux fouillés à Demirci a été reconstruit par les étudiants de l'Université de Bilkent. Il est exposé dans la salle consacrée aux fouilles d'ateliers de la mission franco-turque. En 2009, un Symposium international a réuni à Sinope même les récents travaux dédiés à cette ville, tandis qu'une série de Tables Rondes internationales PATABS (Production and Trade of the Black Sea Amphorae) a été initiée à Trabzon et Batoumi en 2006.  Enfin, s'est greffé un nouveau projet en cours d'élaboration : la constitution d'un Corpus des amphores produites en mer Noire à l'époque romaine et conservées dans les musées de la côte nord de la Turquie.

  Mots clés : Sinope, atelier, amphore, tuile, céramique, lampe, four, pressoir, prospection sous-marine, époque hellénistique, époque romaine.


  Abstract: The excavations of the workshop of amphorae at Demirci, 15 kilometers south of Sinope, have clarified the morphology of Roman kilns in the region and established the typology of Sinopean amphorae produced between the 2nd or 3rd century and the 6th or 7th century AD. Monitoring the exports of these amphorae in other sites of the Black Sea, the Mediterranean, and even Italy, has highlighted the important commercial network of Sinope. This work has helped to develop other projects and research activities. In collaboration with the Ministry of Culture and Tourism, a kiln identical to those excavated at Demirci was reconstructed by students of Bilkent University. It is exhibited in the gallery devoted to the French-Turkish excavations of the workshops. In 2009, an International Symposium held in Sinope focused on recent research concerning this city, while a series of international Round Tables, PATABS (Production and Trade of the Black Sea Amphorae), was initiated in Trabzon and Batumi in 2006. Finally, a new project is in preparation: the creation of a Corpus of amphorae produced in the Black Sea during the Roman period and kept in the museums of the northern coast of Turkey.


  Keywords: Sinop, workshop, amphora, tile, ceramic lamp, kiln, wine press, underwater exploration, Hellenistic period, Roman period.


   

  Licence Creative Commons
  Fouilles et projets de recherche à Sinope de D. Kassab Tezgör est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

 • Karadeniz Bölgesi

  karadeniz

  Fransız kazı ve arkeolojik Çalışmalar  
  Kaynakça unsurları Araştırma ve Tez projeleri

  Fransız kazı ve arkeolojik çalışmalar

  Kastamonu

  carte kastamonuKastamonu bölgesinde arkeolojik keşif (1995-1998)

  Aslı Erim-Özdoğan (Istanbul Univ.), Catherine Marro (UMR 5133), Aksel Tibet(IFEA)
  İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle yapılan arkeolojik keşfin amacı, Kafkas, Anadolu ve Balkanlar arasındaki kültürel etkileşim sorunsalı çerçevesinde, protohistorya ve Hitit siteleri sayımıdır.

  Daha fazla bilgi için : 1995-1997 yılları arası kampanya sonuçlarıAnatolia Antiquada yayınlanmıştır.

  Sinop

  Zeytinlik ve Demirci bölgeleri çömlek/ amfora atölye kazıları (1994-1997, 2000)

  Yvon Garlan (Reims Univ.), Dominique Kassab-Tezgör (Bilkent Univ.), İsmail TatlıcanFuat Dereli (Sinop Müzesi)sinop
  Sinop’un 15 km güneyinde bulunan, Demirci köyündeki çömlek/ amfora atölye kazısı, bu bölgenin Roma fırın morfolojisi öğrenmeyi ve 2. veya 3. yy. ya da 6. veya 7 yy. da üretilmiş Sinop’un amfora tipolojisini tanımlamayı sağlamıştır. Karadenizin diğer kazı alanlarına, Akdeniz ve hatta İtalya’ya yapılan çömlek/amfora ihraç takibi, Sinop’un ticari ağına değer katmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile başka araştırma ve projeler çalışmalara eklenmiş, Demirci köyünde bulunan fırının benzer bir örneği, Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından yeniden inşa edilmiş ve Fransız-Türk misyon atölyesinde kazılara ayrılan odada sergilenmiş. Sinop’ta, şehrin en yeni çalışmaları dahil olmak üzere hepsini bir araya getirmek amacı ile, 2009 yılında, Uluslararası bir sempozyum yapılmış. Aynı zamanda, 2006 yılında bir takım uluslararası oturum (PATABS) (Production and Trade of the Black Sea Amphorae) Trabzon’a ve Batum’a açılmış. Son olarak, Roma döneminde Karadeniz bölgesine kurulan çömlek/amfora kompleksi içinde üretilen ve Türkiye'nin kuzey kıyı müzelerinde muhafaza edilmek üzere, geliştirme aşamasında olan yeni bir proje eklenmiştir.


  Daha fazla bilgi için : Araştırma raporuRencontres d’Archéologie birinci ciltlinde mevcuttur,HAL-SHSde çevrimci olarak mevcuttur. AyrıcaLes timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue [Varia Anatolica XVI]’a bakınız.  

  Tokat

  sulusaraySulusaray / Sebastopolis-Heracleopolis kaplayan geniş bir nehrin merkezini’de, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır bölgesinin kuruluşuna kadar ve önemli bir akımın kesişim noktasıdır. Tarihi araştırmalar ve Sulusaray sitesinde yapılan arkeolojik kazılar, Sebastopolis/Heracleopolis Antikçağ ile eşleşen, Hitit döneminden beri yaşam olduğunu göstermekte. Muhtemelen, daimi bir yaşamın olduğu yazılı kaynaklardan ve arkeolojik kalıntılardan silinmiştir.

  Daha fazla bilgi için : Ali Alkan,Sebastopolis Antik Kenti (Tokat-Sulusaray)Yüksek lisans tezi, Ankara Univ. 2004.

  Sulusaray (Sebastopolis du Pont) sitesinde Fransız-Türk Epigrafik keşif (1988)

  Birsel Özcan (Tokat müzesi), Brigitte Le Guen-Pollet (Paris VIII Univ.), Bernard Rémy (Grenoble II Univ.), Michel Amandry (BnF)

  Konstantinopolis Filoloji Yunan Derneğine, 1872 yılında üye olan D. Damon tarafından belirlenen ve kentin mevcut kalıntıların zenginliğini belirlemiş.

  Araştırma, Roma ve Paleo Hıristiyan döneminden 36 yeni yazıt ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.

  Daha fazla bilgi için :Premières inscriptions publiées (yayınlanan ilk yazılar) veLe Guen-Pollet B. Sulusaray (Sebastopolis du Pont).Epigraphica Anatolica sitesinin edebi belgeleri ve yazıları yayınlandı, 13, 51-86.

  Sulusaray-Sebastopolis du Pont kazısı (1990)2aflavonius

  Birsel Özcan (Tokat müzesi), Jacques des Courtils (Bordeaux III Univ.),Brigitte Le Guen-Pollet (Paris VIII Univ.), Bernard Rémy (Grenoble II Univ.)

  Site 1987 ve 1990 yılları arasında kazılmıştır ve son kampanya Jacques de Courtils başkanlığında, Fransız takımı işbirliğiyle yürütülmüştür.

  Şehir merkezi olmasından dolayı, kalıntı ve döküntülerin birikiminden oluşan höyükler en az Hitit dönemine uzandığı tahmin edilmektedir. Hitit döneminden Osmanlı dönemine ulaşmış, bazıları birkaç metre yükseklikte muhafaza edilmiş, yasam izlerini gösteren kalıntılar, gün yüzüne çıkartılmıştır. Özel yapılar ham toprak ile inşa edilirken, aksine büyük kamu binaları taştan yapılmıştır.

  Daha fazla bilgi için : Eski ve yeni çalışmalara ayrılan iki makaleAnatolia Antiqua XVIIIda bulunmaktadır.
  Kazı kampanya sonuçlarıRemy B. (dir.) Pontica I : Recherches sur l'histoire du pont dans l'antiquité [Varia Anatolica VI]’da yayınlanmıştır.

  tertreSulusaray Sebastopolis araştırma projesi. 5000 yıllık hayat ve insanın çevre ile ilişkilisi. Site ve toprağı çalışması. Toplum, ekonomi, tarih (2009-2010, 2011-2012)

  Markus Kohl (HALMA - UMR 8142)

  Çekerek nehrinin vadisinde, antik Skylax şimdiki ismiyle Sulusaray, batıdan doğuya ve kuzeyden güneye eski ve önemli yolların kesiştiği bir hoyuk bulunmakta. Tarihi araştırmalar ve arkeolojik kazılar, en az Hitit döneminden beri yasam olduğunu ve Sulusaray (Sebastopolis/Héracléopolis) antikçağ ile eşleştiğini göstermektedir. Muhtemel daimi bir yaşamın olduğu, yazılı kaynaklardan ve arkeolojik kalıntılardan silinmiş olması mümkündür. Site’nin kültürel mirası ve çevresi, jeolojik ve biyolojik perspektifle, arkeolojik, mimari ve kentsel perspektifle bize, Turizmi geliştirmek için öneriler sunmamızı sağlamıştır. Farklı türlerde turlar tasarlaması, ziyaretçinin uyguluğu ve ilgisine göre, her duruma uygun bir dizi açıklayıcı görsel ve pankartlarla başlatmıştır. Site’nin dokusuna uygun bir logo tasarlamak, doğası ile uyum içinde renkler, ilgi çekici bir sayfa düzeni, özlü ve kolayca anlaşılabilir metinler, tamamlayıcı resimler ve özellikle her pankart üzerine tarihsel bağlamda her öğeyi tanımlamak için zaman ölçeği bulunan bir çizelge eklemeyi amaçlamaktadır.

  Daha fazla bilgi için :Araştırma raporuRencontres d'Archéologie birinci ciltlinde mevcuttur,HAL-SHSde çevrimci olarak mevcuttur.

  Araştırma ve Tez projeleri

  Nicolas Elias « Musiques et danses des montagnes pontiques » Thèse effectuée au Centre de recherche en Ethnomusicologie (LESC-CNRS) sous la direction de Jean During

  IFEA'nın belleği

  Yvon GARLAN (avec la collaboration de Hikmet KARA); Les timbres céramiques sinopéens sur amphores et sur tuiles trouvés à Sinope. Présentation et catalogue [Varia Anatolica XVI] 2004

  Michel AMANDRY et Bernard REMY, Pontica II, Les monnaies de l’atelier de Sébastopolis du Pont, [Varia Anatolica X] 1999

  Bernard REMY, Pontica I. Recherches sur l’histoire du Pont dans l’Antiquité, (= Mémoires IX du Centre Jean Palerne de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et du Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Antiquité de l’Université de Savoie), [Varia Anatolica V] 1991

  M. Bazin, S. Kançal, J. Thobie, Y. Tekelioglu, coord., Méditerranée et mer Noire entre mondialisation et régionalisation. Actes du colloque international d'Antalya, 11-13 septembre 1997, [Varia Turcica 35], 2000

  Paul Moraux, Une imprécation funéraire à Néocésarée, [Bibliothèque Archéologique et Historique de l'Institut Français d'Archéologie de Stamboul 4] 1959

  Kaynakça unsurları

  Les ouvrages signalés en bleu sont disponibles à la bibliothèque de l'IFEA

  Bakırezer Güven, Demirer Yücel (dir.), Trabzon'u anlamak, İletişim, 2009
  Biryol Uğur (dir), Karardı Karadeniz, İletişim, 2012.
  Brendemoen B., The Turkish dialects of Trabzon: their phonology and historical development. Wiesbaden : Harassowitz, 2002, 2.vol.
  Bruneau Michel (ouvrage collectif), Les Grecs pontiques : diaspora, identité et territoire, Paris, Editions du CNRS, 1998.
  Bryer Anthony, « Greeks and Turkmens: The Pontic Exception » in Dumbarton Oaks Papers, Vol.29, Harvard University, 1975.
  Bryer Anthony, The Empire of Trebizond,Varius Reprints, London, 1980.
  Bryer Anthony, Winfiel David, The monuments of Pontusvol. I et II, Dumbarton Oaks Studies, Washington, 1985.
  Bryer Anthony, Peoples and Settlement in Anatolia and Caucasus, Varius Reprints, London, 1988
  De Planhol Xavier, « À travers les chaînes pontiques », Bulletin de l’Association des Géographes Français n°311-12, 1963.
  Duman Mustafa, Trabzon Halk Kültürü, Heyamola yayınları, 2011.
  Hann Chris, Beller-Hann Ildiko, Turkish region : State, Market and Social Identities on the East Black Sea Coast, School of American Research Press, 2001 TURC
  Meeker Michael E., A Nation of Empire, The ottoman legacy of Turkish modernity, University of California Press, 2002.
  Meeker Michael E., “The Black Sea Turks: some aspects of their ethnic and cultural background”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 2 n°4, Cambridge University Press, 1971.
  Stokes Martin, « Hazelnuts and lutes: Perceptions of changes in a Black Sea Valley » in Paul Stirling, éd, Culture and Economy : changes in Turkish villages.
  Şenel Süleyman, Trabzon bölgesi halk müsikisine giriş, Istanbul : Anadolu Sanat yayınları, 1994.
  Toumarkine Alexandre, Les Lazes en Turquie (XIXe-XX siècles), Cahiers du Bosphore XI, Les éditions Isis, 1995, Istanbul.
  Yerasimos Stéphane, « La communauté grecque de Trabzon au XIXème siècle », Hommes et idées dans l'espace ottoman, Les éditions Isis, 1997, Istanbul
  Zaman Mehmet, Doğu Karadeniz Kıyı Dağları’nda Yaylalar ve Yaylacılık, Atatürk Üniv. Yay. No: 960, Fen-Edebiyat Fak. Yay. No: 105, Araştırma serisi No: 75, Erzurum, 2007
 • Marmara Bölgesi

  marmara

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

  Araştırma Projeleri 

   

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

   

  Bursa

  Alix Barbet (ENS), Selçuk Şener (Ankara Univ., Başkent Meslek Yüksekokulu, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü) Zengin duvar resimlerine sahip anıt mezar, Hristiyanlık öncesi döneme (M.Ö. 4-5.yy) ait olup, 1967 yılında keşfedilmiştir. Mezar yağmacılarının iki kez tahrip ettiği anıt mezarın tasvirini, 1974 yılında N. Fıratlı kaleme almıştır. 1997 yılındaki çalışma ile anıtın durumunu tespit edilmesi ve restorasyonu ile ilgili bir ön fikir edinilmesini amaçlanmıştır.

  Tay portalinde sit alanı ve konu ile ilgili kaynakça bilgisine Fransızca ve İngilizce dillerinde ulaşabilirsiniz.

    

  bithynie lefort

  Ortaçağ’da Bitinya konulu çalışmalar (1989-1994 yılları arasındaki yüzey araştırmaları) Jacques Lefort (EPHE)

  Bu proje aracılığıyla, ilk insanlardan Ortaçağ’a Bitinya’nın yerleşim tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır (4-16. yy).

  Daha fazla bilgi için bkn: B. Geyer, J. Lefort (müd.). La Bithynie au Moyen Âge, [Réalités byzantines 9], P. Lethielleux, Paris 2003

  Bursa, Yalova

  Güney Marmara kıyılarıdaki Bizans manastırları konulu çalışmalar (2004-2009 yılları arasındaki yüzey araştırmaları)

   

  carte monasteres

  Çalışmayı, 2004-2008 yılları arasında Paris 8 Üniversitesinden emekli Marie-France Auzépy, ardından da Olivier Delouis (CNRS UMR 8167) yürütmüştür.

  Marmara’nın güney kıyılarındaki Bizans kalıntıları araştırılıp, sistemli bir şekilde resimlenmiştir. Seyahatname ve azizlerin yaşantısının hikâye edildiği metinler sayesinde önceden tespit edilen ve çeşitli yüzey araştırmaları sırasında, bölgedeki özellikle 8-9. Yüzyıla ait Bizans manastırlarının çizimleri yapılmıştır. Çizimi çıkartılan kalıntıların incelenmesi ve Bursa Müzesi dükkanlarının ziyareti 2009 yılında gerçekleşmiştir.
  Daha fazla bilgi için :

  Bu çalışmanın ön sonuçları her yıl Anatolia Antiqua içinde yayımlanmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığına 2005-2008 yılları arasında sunulan raporlara HAL - SHS bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

  Tekirdağ

  Ganos kazısı (1991-1993)

  gunsenintypes

  Nergis Günsenin (Univ. Istanbul)
  Bugünkü Hoşköy ve Gaziköyü mahallelerine tekabül eden Ganos’ta amfora atölyesi kazısı yapılmıştır. Bizans döneminde çömlek üretimi şarap ticareti ile yakından ilgilidir. Ganos’ta üretilen amforaların tüm Marmara Denizi kıyılarına, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e yayıldığı kesinleşmiştir. 
  Hoşköy ve Gaziköyü, Jeofizik araştırması, Profesör Albert Hesse’nin katılımıyla, 1993 yılı yazında gerçekleşmiştir.

  Sonuçlar Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

   

  Marmara Adası batıklarnıda yüzey ve kazı çalışmaları (1993-2004)

  Nergis Günsenin (Istanbul Univ.)
  islands
  Birbirini izleyen çalışmalar sonucu, 13’ü çeşitli ticari yük gemi kalıntısı olmak üzere, 16 sit alanı gün yüzüne çıkarılmıştır. Arkeoloji, tarih ve ekonomi açısından değerli bilgiler sunabileceği düşünülen Çamaltı Burnu 1 isimli Bizans batığında çalışmalar derinleştirilmiştir. Söz konusu batık, 13. yüzyıla tarihlenen ve çok sayıda amforayı taşıyan bir yük gemisidir.

  Kazı sonuçları Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

  Araştırma projesi

  Proje Bulgaristan'a mülteci ve Türk göçünün karşılaştırıldığında sürecini ve ayrıca tarihi perspektiften ve bugün çeşitli göç şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır.
   Bu bize Avrupa bağlamında tipoloji iskanı tanımlamamızı, ayrıca yerel ve ulusal düzeyde kültürel mirasın inşası için bu toplulukların sembolik kaynakları uygulayarak toplum eğitim süreçlerini izlememizi sağlayacak.
  Balkanlar'da sınır ötesi göçün iki olgusu incelenmiştir : Doğu Trakya toprakları ve soyundan gelen Bulgar mülteciler; 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, Türkiye'ye tekrar yerleşmiş ve göçmen Bulgar Türkleri.
  Craig Encer liderliğindeki (2010-) “Consuls of the Dardanelles” çevrimiçi ortak araştırma projesi.
 • Varia Anatolica - XXI

   logo persee

  D. Kassab Tezgör et N. Inaishvili (éd.), Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, PATABS I, Batoumi-Trabzon 2006, Varia Anatolica XXI, Istanbul-Paris, De Boccard, 2010

  Les études consacrées aux amphores produites en mer Noire, à leurs exportations et aux importations faites dans cette région, connaissent un essort rapide. La Table Ronde internationale PATABS I : PRODUCTION AND TRADE OF AMPHORAE IN THE BLACK SEA, a été organisée du 27 au 29 avril 2006 à Batoumi et à Trabzon dans le but de faire un état des avancées récentes dans ce domaine.