Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

Dans le cadre du séminaire "Recompositions, représentations et usages de l’environnement en Turquie et dans son voisinage"
Présentation d'ouvrage "Yeni İstanbul çalışmaları: Kente politik ekoloji çerçevesinden bakmak"
Lundi 12 octobre 2015 à 17h à l'IFEA
Ayfer Bartu (Université de Boğaziçi)
Cenk Özbay (Université de Boğaziçi)
Interventions en turc

Geçtiğimiz kasım ayında yayımlanan İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar (Metis, 2014), hem kentin içinde bulunduğu hallere hem de araştırma odakları, soruları ve yöntemlerindeki yeniliklere vurgu yaparak, olabildiğince geniş bir açıdan İstanbul’a bakmayı hedefliyor. Kentin "devlet eliyle" küreselleştirilmesi, "büyüme" saplantısı, neoliberalizmin kent üzerindeki baskıları, hukukun taşıdığı muğlaklıkların istismar edilişi, mülksüzleştirme, mutenalaştırma, kentin dönüşüm coğrafyası, "tehlikeli" diye mimlenmiş mahallelerdeki devlet şiddeti, Gezi Parkı direnişi ve yeni kentsel muhalefet, İstanbul'u sırtında taşıyan toplumsal emek, kentteki turizm, trafik, ulaşım sorunları, hareketlilikler, kadın istihdamında cinsiyetin etkisi, kentsel politik ekoloji, sürdürülebilirlik, LGBT hareketi, sakat bedenler, göçmenlik, seks işçiliği, ve seks sinemaları bu geniş çerçeve içinde incelenen konulardan bazıları.

Kitabı editörleri Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay, bu konuşmada kitabın bölümlerinden birini oluşturan politik ekoloji konusuna odaklanarak, kente bu çerçeveden bakmanın ortaya çıkardığı soruları, araştırma yöntemlerini, disiplinler arasında ortaya çıkabilecek işbirliklerini tartışacaklar.